SLM moet reisgemak naar VS verbeteren

Reizigers die met de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) naar de Verenigde Staten vliegen, willen graag dat eraan gewerkt wordt om het reisgemak te verbeteren wanneer het aankomt op het doorlabelen van hun bagage (23 kilo). Passagiers met als eindbestemming Miami, ondervinden hiervan geen last, maar door degenen die moeten doorreizen vanuit Miami naar andere staten, wordt dit als onprettig ervaren. De SLM heeft na-melijk geen overeenkomst met Ameri-kaanse luchtvaartmaatschappijen om bagage automatisch door te labelen naar de volgende vlucht. Reizigers dienen hun bagage op te halen en vervolgens weer in te checken. Een woordvoerder van de afdeling Public Relations van de SLM, bevestigt dat er geen overeenkomst is met de Ameri-kaanse luchtvaartmaatschappijen.
Voor nu staat dit ook niet op de agenda van onze nationale luchtvaartmaatschappij.
Riad Nurmohamed, VHP-parlementarier en lid van de vaste commissie van het mi-nisterie van Openbare werken, Transport en Commu-nicatie, zegt desgevraagd dat dit mogelijk komt, omdat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen veel meer strengere regels hebben als de SLM voor wat betreft ba-gage en handbagage.
Desondanks is hij er een voorstander van dat de SLM er alles aan doet om het reisgemak aangenaam te maken voor haar passagiers. Reizigers die een vliegmaatschappij kiezen, zullen volgens hem kijken naar de service en kwaliteit die geleverd wordt. Jagger-nath zegt dat vooral nu er meer vliegmaatschappijen opereren in ons land, hiermee rekening gehouden moet worden. Hij herinnert zich nog een vlucht met GOL Airlines, aan boord verliep alles punctueel, netjes en zakelijk. Nurmohamed geeft aan dat mensen niet ervan houden wanneer er vertraging is, omdat het voor heel wat ongerief zorgt. TUI gaat nu zelfstandig vluchten uitvoeren op de Mid-Atlanti-sche route samen met de SLM en de KLM. Ook Copa Airlines start binnenkort met vluchten in de regio (Latijns-Amerika). Nurmohamed merkt op, dat hierdoor voor de SLM op zowel de regionale als op de Mid-Atlan-tische route, een deel komt weg te vallen. Dan nog blijft hij optimistisch. Hij merkt op dat nu er meer vliegmaatschappijen zijn, de prijzen ook concurrerend zullen zijn. Hij hoopt dat de tickets vooral op de Mid-Atlantische route minder zullen kosten. Nurmohamed zegt dat de toekomst er leuk uitziet. Hij geeft aan dat het aantal reizigers aan het toenemen is. “Het zou pas een probleem worden als er meer maatschappijen komen, terwijl het aantal reizigers af-neemt”, aldus de parlementariër.

door Johannes Damodar Patak

More
articles