June 23, 2019


VAN KULDIPSINGH NAAR DALIAN NAAR…


June 23, 2019

We worden er allemaal draaierig van. Al die beloftes die steeds niet uitkomen. De president heeft tijdens zijn bezoek aan Nickerie wederom beloofd dat de Openbare Markt Nickerie vernieuwd zal worden. Het is de zoveelste aankondiging van de regering om iets te doen voor de markt. Al jaren hebben de marktventers problemen met de afkalving. In 2015 was een startsein gegeven van een project ter verdediging van de oever. Door de crisis werden de middelen ontoereikend en staakte het project dat gegund was aan Kuldipsing. Het project werd wederom aangekondigd en gegund aan Dalian V, maar ook toen ging het niet door. Het is een en al zoethouden van het volk. Zaken worden zo lang mogelijk uitgesteld totdat men er zeker van is dat men politiek kan scoren, dan pas wordt er wat gedaan. Nu wordt er gesproken van vernieuwing ook een plan dat al jaren op tafel lift. We weten alleen niet aan wie het project gegund zal worden. Het is maar afwachten wat er gebeurt. De president heeft onlangs aangekondigd dat de wegen in het Anjoemara-project en de weg naar Ricanaumofo geasfalteerd zullen worden. Wij houden ons hart vast en hoepen dat er uiteindelijk een oplossing komt voor de bewoners. In december 2014 was beloofd, dat de 24 km lange weg van Perica aan de Oost-Westverbinding naar Wanhatti in Marowijne, geasfalteerd zou worden. Het startsein werd gegeven, maar tot op de dag van heden is de weg nog steeds niet geasfalteerd. De ex-minister van Openbare Werken, Siegfried Wolff, had na de verkiezingen meegedeeld, dat de overheid na een jaar de weg zou asfalteren, als er geld is. In Marowijne zou ook een middelbare school gebouwd worden. Het bord versierd met onkruid staat nog steeds daar. Het blijft een raadsel van welk project wel of niet gerealiseerd zal worden.