June 23, 2019


STANK VOORLOPIG ONVERANDERD


June 23, 2019

De mensen die in de naaste omgeving van de vuilstortplaats Ornamibo wonen en ook op grotere afstand in de windrichting van de vuilnisbelt verblijven, zullen voorlopig geen verlichting vinden in hun situatie, laat staan dat er binnenkort alleen maar frisse en onschadelijke lucht in te ademen zal zijn. De overheid werkt zogenaamd aan een oplossing voor de vuilverwerking, maar die is op korte termijn niet in zicht. Gerust kan door Keerpunt gesteld worden, dat voor de verkiezingen er niets zal worden gedaan om de ellende die de vuilstortplaats Ornamibo voor de omwonenden veroorzaakt, te beëindigen, simpelweg omdat men thans geen tijd heeft voor dit probleem, er andere prioriteiten zijn en natuurlijk het excuus zal worden gepresenteerd, dat er daar momenteel geen geld voor is. Minister Chotkan van OWT&C, zal er nu wel van op de hoogte zijn, dat zijn budget niet toereikend is voor het aanleggen van een nieuwe vuilstortplaats. Wat natuurlijk ook speelt, is het vinden van een geschikte locatie die de garantie biedt dat de omwonenden daar er geen last van zullen ondervinden, anders wordt het probleem van Ornamibo naar een andere streek verplaatst. Ook kan het niet zo zijn, dat een vuilstortplaats tientallen kilometers verder wordt geprojecteerd, omdat anders de transportkosten van het afval zwaar zullen toenemen en natuurlijk ook die van de overheid die uit de belasting zal moeten putten. Het is bekend dat deze overheid haar prioriteiten niet goed weet uit te kiezen en daarbij enorme fouten maakt en voor groot ongerief bij de burgerij zorgt. De 17 miljoen dollar die men thans aan het stuk slaan is in de Van Sommelsdijckkreek, had ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken om de vuilophaal en -verwerking beter te regelen. Maar nee hoor, ze heeft wederom bewezen meer voorrang te willen geven aan showprojecten die haar niets zullen opleveren, maar slechts een plakkaat met de naam van de huidige First Lady. En dat terwijl de ziekenzorg in enorme problemen verkeert. Ook de vicepresident die op reis gaat naar Ghana en 250.000 dollar stuk slaat en daar geen verantwoording over wenst af te leggen, dient zich diep te schamen. Instede dat te doen, vertelt hij tal van leugens over ex-governor André Telting van de Centrale Bank. Waarom deed hij dat niet kort na zijn aantreden als vicepresident in 2015? Ach, we weten het allemaal, vuilspuiterij tegen een man die zich niet langer kan verdedigen en dat allemaal in het kader van de paarse propagandavoering in verband met de algemene verkiezingen van mei  2020.