June 13, 2019


OPNIEUW BRUGGENGELEUTER


June 13, 2019

De veerverbinding tussen Suriname en Guyana die tot voor kort werd onderhouden door de veerboot Canawaima, is nauwelijks uitgevallen of men begint vanwege de NDP, wederom te leuteren over het bouwen van een brug over de Corantijn. Hetzelfde bruggenverhaal van de NDP werd ons ook al voorgehouden bij de propagandacampagne van deze partij in 2010, toen ons ook onder meer een diepzeehaven en fly-over wegennet werd beloofd. Van al deze luchtkastelen is natuurlijk niets terechtgekomen, omdat ze gewoon met deze overheidsinkomsten niet haalbaar waren en in de zeer nabije toekomst ook niet zullen zijn. Elke Nickeriaan zou je al gelijk kunnen vertellen dat een brug over de Corantijn ongeacht de locatie waar die zou moeten worden gebouwd, niet dezelfde is als bijvoorbeeld de Wijdenboschbrug over de Surinamerivier. Naar onze bescheiden mening, zal een brug over de Corantijn die niet ver van de monding wordt geconstrueerd, vele malen langer moeten zijn dan bijvoorbeeld een Wijdenboschbrug. Tussen Nieuw Nickerie en Springlands is de rivier wel 5 kilometer breed en dus moeten we niet praten over een bruglengte van honderden meters, maar van kilometers. Mocht er ooit een dergelijke brug komen, dan zal ook duidelijk moeten worden wat voor oeververbinding dat zou moeten worden. Het zal namelijk nimmer zo mogen zijn, dat we een brug bouwen die de doorvaart naar de bovenloop in de Corantijn, gaat belemmeren. Bij het bouwen van bruggen zijn er natuurlijk tal van typen en constructies mogelijk die goed doordacht zullen moeten worden alvorens we aan een dergelijk project beginnen. Er zijn natuurlijk tal van brugsoorten waaronder beweegbare bruggen, ophaalbruggen, balkboogbrugen, boogbruggen en hangbruggen. Natuurlijk zal in de toekomst een studie gemaakt moeten worden wat voor Suriname en het buurland een haalbare en te financieren optie is om een goede en duurzame verbinding tussen beide landen te realiseren. Maar zover zijn we nog lang niet en vooral op dit moment, lijkt het ons niet meer dan prematuur wederom over een brug over de Corantijn te komen leuteren en natuurlijk geschiedt zulks in het kader van de komende verkiezingen en bedoeld om de goedgelovigen voor de zoveelste keer om de tuin te leiden en ze wederom voor de NDP te laten stemmen. Niemand in de NDP mag denken dat dit soort luchtkastelen nog grote indruk maken, omdat we in het verleden allerhande mooie praatjes en beloften hebben moeten aanhoren en uiteindelijk is er bitter weinig van terecht gekomen. Wat we nu wel hebben gezien en moeten meemaken, is een economie die op sterven na dood is, een crisis die zich prolongeert, een wisselkoers voor de dollar die tegen de SRD 8.40 ligt, een miljardenbegrotingstekort en we ook nog tegen buitenlandse schulden van honderden miljoenen dollars aankijken. Verhaaltjes over bruggenbouw over de Corantijn en Marowijnerivier, moeten de NDP-propagandisten maar goed achterwege laten, want die geloven wij allang niet meer en weten ook dat die worden verkondigd in het kader van de verkiezingspropaganda.