June 13, 2019


‘Brug over Corantijnrivier nu onrealistisch’


June 13, 2019

De brug over de Corantijnrivier die de Surinaamse regering op korte en middellange termijn wil laten bouwen, is volgens de bestuurskundige August Boldewijn onrealistisch. Dit vanwege de economische crisis waarin ons land nog lichtjes verkeert en de Tigri-kwestie in West-Suriname, die nog steeds niet is opgelost. “Het is geen slecht idee, maar voor nu geen verstandig besluit, tenzij een ander land deze brug wil financieren’’, zegt Boldewijn. Hij voegt eraan toe dat wij niet kunnen verwachten dat een ander land zal investeren in een aangelegenheid van twee aparte landen. Suriname en Guyana zullen dus om de tafel moeten voor verdere afspraken. De huidige regering praat al sinds 2010 over de brug die ons land met Guyana moet verbinden. Gezien de aardolieontwikkelingen in Guyana, waarbij dit land enorme inkomsten van aardolie verwacht, heeft de noodzaak van een brug, nog meer prioriteit gekregen. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), heeft het parlement kort geleden meegedeeld, dat er voorbereidingen worden getroffen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) voor de bouw van deze brug. De brug zal het goederentransport tussen beide landen vergemakkelijken en zal ook een impuls geven aan het toerisme. In de voorbereiding is ook meegenomen hoe de brug gefinancierd zal worden. De regering heeft echter nog geen investeerders bereid gevonden. Boldewijn stelt voor dat de regering eerst ervoor zorgt, dat de Canawaima-veerboot die ons land en Guyana verbindt, wordt gerepareerd alvorens ze over wil gaan tot een nog grotere investering. Er is momenteel sprake van een chaotische toestand bij de grens met Guyana, omdat het verbindingsverkeer tussen beide landen nog niet genormaliseerd is. Volgens Boldewijn zal de regering goed moeten plannen. Hetzelfde geldt voor ons buurland Frans-Guyana. Zowel de voor- als nadelen moeten in kaart worden gebracht, waar de brug komt en hoe de economische groei eruit zal zien als de brug wordt gebouwd. Ook de territoriale aangelegenheid zal onder de loep genomen moeten worden en of er immigratiekantoren dichtbij zijn. Gezien al deze zaken volgens de bestuurskundige nog niet in orde zijn, gelooft hij niet dat de brug op een korte en middellange termijn wordt gebouwd. ‘’Het is slechts een showproject, dat voor de verkiezingen wordt aangekondigd’’, aldus Boldewijn. -door Kimberley Fräser-