June 12, 2019


Uitbanning kinderarbeid meer dan goedkeuring wetten


June 12, 2019

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de Werelddag tegen Kinderarbeid. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor werkende kinderen. Het thema van dit jaar is: Childeren shouldn’t work in fields, but on dreams!. In Suriname wordt de strijd tegen kinderarbeid hard ingezet. Zo is in juni 2018, de Wet Arbeid door Kinderen en Jeugdige Personen aangenomen en in april dit jaar is het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Kinderarbeid, goedgekeurd door de Raad van Ministers. “De uitbanning van kinderarbeid in Suriname is meer dan de goedkeuring van wetten”, zegt NPS-parlementariër en lid van de vaste commissie Arbeid, Patricia Etnel (NPS), desgevraagd. Volgens Etnel lijkt aanname van de wet de eerste stap, maar een wet is nog geen signaal dat zaken goed zullen gaan. In het geval van kinderarbeid, is het volgens Etnel belangrijk dat na goedkeuring van de wetten, gewerkt wordt aan de basis van gezinnen. “Ouders moeten de ruimte krijgen om aan een goede baan te komen. Daarnaast moet het kind ook beschermd worden.’’ Er moet volgens haar nog veel gebeuren qua controle. Dit laatste moet niet alleen in Paramaribo plaatsvinden, maar ook in de andere districten. Het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Kinderarbeid dient volgens Etnel als basis, maar de kinderen moeten ook echt beschermd worden. Hierbij gaat het niet slechts om het halen van de kinderen van de straat. “We moeten kijken hoe de kinderen begeleid en opgevangen zullen worden, maar vooral ook de ouders”, legt Etnel uit. Zij noemt vooral het gezinsbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting triest. Er is volgens haar niets gedaan om gezinnen te versterken. Hetzelfde geldt voor de integrale aanpak van jeugdbegeleiding. Volgens het ministerie van Arbeid, zit Suriname op het goede spoor in de strijd tegen kinderarbeid. De brede aanpak tegen de ergste vormen van kinderarbeid in Suriname kan nu echt beginnen nadat in april dit jaar de Raad van Ministers, het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Kinderarbeid heeft goedgekeurd. Dit plan richt zich op een brede en integrale aanpak van oorzaken die leiden tot kinderarbeid. In het actieplan staat onder meer aangegeven, welke wetgeving verder zal worden aangescherpt, hoe er gewerkt zal worden aan preventie, begeleiding en herintegratie van slachtoffers, maatregelen die genomen moeten worden op het vlak van onderwijs en vak trainingen en bestrijding van armoede door gezinnen in financieel opzicht te versterken. De brede aanpak zal ervoor zorgen dat kinderen in Suriname effectief beschermd kunnen worden tegen kinderarbeid. Het gaat er niet slechts om kinderen te halen uit de klauwen van kinderarbeid, maar om bij de aanpak de focus vooral te leggen op preventie en begeleiding van kinderen en gezinnen. Het plan zal uiteindelijk moeten resulteren in het volgende: het in de gelegenheid stellen van alle kinderen, inbegrepen kinderarbeiders, om naar school te gaan en te genieten van een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving als kind tot de leeftijd van 16 jaar. Hiertoe heeft De Nationale Assemblee vorig jaar juni de wet ‘Arbeid door Kinderen en Jeugdige personen’ aangenomen. In deze wet is de minimumleeftijd voor het verrichten van arbeid opgetrokken van 14 naar 16 jaar. door Priscilla Kia