June 10, 2019


‘Het volk zal het gelag betalen’


June 10, 2019

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, betreurt het dat de begroting over het dienstjaar 2019 is goedgekeurd door het parlement (coalitie), hoewel de begroting in strijd was met de Wet op de Staatsschuld. Het volk zal volgens hem dan ook het gelag betalen, omdat de schulden op korte of lange termijn zullen toenemen. Volgens Gajadien is het historisch gezien de eerste keer dat in een begroting wordt opgenomen, dat de regering toestemming krijgt om de begroting te financieren met leningen, waarbij het leningsplafond overschreden mag worden. Gajadien geeft aan dat de Wet op de Staatsschuld tot doel heeft ervoor te zorgen dat de staatsschuld tot een bepaald plafond wordt gereguleerd en dat elke afwijking daarvan gedefinieerd moet worden en dat moet worden vastgelegd waarvoor er geleend zal worden. “In de begroting zijn verschillende projecten en leningen opgenomen waarvoor niet is gedefinieerd waar en hoe geleend zal worden”, zegt Gajadien. Hij vindt het daarom triest dat het parlement, met name de coalitie, de regering toestemming geeft om verder te gaan op dit spoor. “Het is een donkere periode in de parlementaire historie waarbij de coalitie met de meerderheid niet het belang van de samenleving dient door budgettair te letten op wat de regering doet met middelen van de samenleving en hoe met de financiering van projecten wordt omgegaan”, stelt Gajadien. De begroting is volgens hem opgeblazen met meer dan 14 miljard aan uitgaven waarvan meer dan 50 procent geleend zal worden. Hij noemt het gevolg hiervan triest voor de financiële situatie van het land. Dat de regering enkele posten heeft gewijzigd waardoor enkele sectoren meer middelen hebben gekregen, vindt Gajadien een show. De begrotingen waren volgens hem gewoon niet goed voorbereid. Met name het opnemen van het Woningbouwfonds en het Garantiefonds op de begroting, noemt Gajadien maatregelen om politiek campagne te voeren. -door Priscilla Kia-