June 8, 2019


Robinhood wil strenge toepassing futsalverbod


June 8, 2019

Regerend landskampioen SV Robinhood heeft het bestuur van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) gevraagd het verbod dat spelers die in de competitie van de moederorganisatie uitkomen tegelijkertijd niet mogen zaalvoetballen, streng toe te passen. Dit verbod is verwerkt in artikel 6 lid 1 van het competitiereglement van de SVB. Dit luidt als volgt: “De persoon, die binnen het door het bestuur vastgestelde transferreglement geregistreerd wordt als speler van een bij de SVB aangesloten vereniging of van een vereniging van een bond aangesloten bij de SVB, mag niet voor een andere vereniging of een vereniging van een bond, aangesloten bij de SVB uitkomen gedurende de competitie.” SV Robinhood-voorzitter Ramon Abrahams schrijft dat voetbalverenigingen aangesloten bij de SVB al jaren kampen met het probleem dat bij hun ingeschreven en op de moederlijst van de SVB voorkomende spelers, zonder toepassing van sanctiemaatregelen, uitkomen in competitiewedstrijden georganiseerd door de Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB), die ook als lid aangesloten is bij de SVB. “Wij gaan ervan uit dat de statuten, het huishoudelijk reglement en in deze het competitiereglement van de SVB voor alle bij haar aangesloten leden en lidbonden van toepassing zijn, dus ook op de SZVB”, aldus Abrahams. De SVB wordt erop gewezen dat handhaving van deze trend van het niet toepassen van artikel 6 lid 1 op termijn funest zal zijn voor de ontwikkeling van ons voetbal. De topsectieverenigingen zijn zich volgens de SV Robinhood-voorzitter steeds meer bewust van de noodzaak om zich te professionaliseren en een aantal van deze verenigingen waaronder Robinhood hebben zich reeds gecommitteerd aan het licentietraject van de FIFA, waarbij zij ingrijpende organisatorische en financiële uitdagingen moeten overwinnen. “Gelet op de ingeslagen weg van professionalisering van ons voetbal roepen wij u derhalve op om toe te zien op handhaving van de regel zoals gestipuleerd in artikel 6 lid 1 van het competitiereglement, en een stringente toepassing van dit reglement”, schrijft Abrahams verder. De SV Robinhood spreekt de hoop uit de SVB wederom een wake up call te hebben gegeven en kijkt uit naar de correctieve maatregelen zijdens de SVB.