June 8, 2019


‘Het land is in feite failliet’


June 8, 2019

Volgens econoom Richard Kalloe, gaat de staat de kasreserves die door de algemene banken bij de Centrale Bank van Suriname zijn gestort, gebruiken om op lange termijn te beleggen, om zodoende toch nog te kunnen lenen. “Het land is in feite al failliet”, zo reageert de econoom op de verklaring van de minister van Financiën, Gillmore Hoef-draad, dat de economie van het land zich aan het herstellen is en dat de inkomsten van de staat intussen hoger zijn dan de uitgaven. Kalloe geeft aan dat het in feite al zover is, dat de kans groot is dat er straks beslag wordt gelegd op rekeningen van particulieren in het buitenland, omdat de regering niet in staat is haar schulden af te lossen. Volgens de econoom is de situatie in het land dusdanig, dat elke burger eronder lijdt. Volgens Kalloe is de basis van een gezonde economie, een goede baan met een goed salaris. “Zelfs de overheid kan dat niet bieden”, meent de econoom. Hij vraagt zich af hoeveel van de 40 miljoen US-dollar die in de afgelopen jaren vanuit het buitenland naar binnen is gehaald, is gestopt in het welzijn van de mens. De stijging van de criminaliteit is volgens hem een duidelijk voorbeeld, dat het niet goed gaat en dat onze economie niet is gegroeid. “Bovendien worden wij door nationale organisaties getypeerd als te zijn een bandietenstaat. Het gaat zelfs zover, dat men s-atellieten plaatst in schepen, omdat men ons ziet als een drugsland, het bewijs wordt steeds geleverd”, zegt Kalloe. Hij zegt heel goed te weten waarom de minister aangeeft dat het goed gaat met onze economie. “Ze hebben zichzelf al flink verrijkt, maar ze moeten niet vergeten dat ze niet behoren tot de bevolking die het wel voelt in haar zakken”, geeft de econoom aan. Minister Hoefdraad zou gisteren tijdens een persconferentie over de begrotingsbehandeling hebben gezegd, dat gekeken naar het betalingsgedrag van de overheid, er geen reden is om te twijfelen aan een economische groei. Kalloe: “Het moet toch normaal zijn dat de overheid in staat is mensen uit te betalen.” Hij vraagt zich af waarom de minister dit aanhaalt als verklaring voor de groei in onze economie. Hoef-draad gaf verder aan dat de Suri-naamse economie de inflatie onder controle heeft kunnen houden, en dat de inflatie is ge-daald van een torenhoge 55,5 procent in 2016 naar een stabiel gemiddeld tarief van 6,8 procent. “Als er één ding is waarmee er verschrikkelijk geknoeid wordt in dit land, dan zijn het de inflatiecijfers”, stelt Kalloe. Hij zegt dat hij nergens heeft gemerkt dat de prijzen in de winkels zijn gedaald. “Inte-gendeel, wanneer ik naar de winkel ga, kom ik met steeds minder terug. Bovendien zijn wij een importland, een hoge koers zal altijd maken dat mensen minder kunnen kopen”, geeft de econoom aan. Volgens Kalloe kon Staatsolie de afgelopen periode alleen winst maken, omdat het aandelen zou hebben bij Iamgold. “Ze hebben een slecht jaar gehad, ze maken nu weer winst, omdat de prijs van olie is gestegen op de internationale markt.” Echter gaf Hoefdraad te kennen dat bij bedrijven zoals Staats-olie, sprake is van aanzienlijke omzetstijgingen. De econoom geeft aan dat de jaarbegroting helemaal niet te vertrouwen is. “We krijgen het hele jaar door geen cijfers te zien, en plotseling zijn er nu wel cijfers.” Volgens Kalloe had de regering in aanloop naar de verkiezingen graag met geld willen smijten. ‘’Maar dat kan niet, dus probeert ze op allerlei manieren gaten te dichten’’, aldus de econoom. door Yves Kloppenburg