June 8, 2019


IN ELKAAR DONDEREN?


June 8, 2019

Vaak genoeg vraagt Keerpunt zich in gemoede af of er binnen dit kabinet, wel mensen zijn die goed kunnen plannen en rekenen. Er worden beslissingen genomen die ons in gemoede doen afvragen of die wel juist waren, gezien de financiële consequenties. Neem nou de koop van het RCR Medical Centre aan de Anton Dragtenweg die werd geconcretiseerd op een veiling en de overheid miljoenen in vreemde valuta kostte. Je kan dan wel een pand overnemen, maar hoe zat het met de inventaris en de maandelijkse vergoeding van het daar werkzame personeel? Had de overheid daar wel goed over nagedacht alvorens tot de koop over te gaan? Keerpunt heeft nu zeker wel de overtuiging, dat zaken niet goed gepland zijn en dat de overheid met de zoveelste leleku is komen te zitten die ze nauwelijks of niet kan financieren. Alvast zit het nu zeker fout met de salarissen van het personeel die ze over de maand mei niet kon ophoesten, met als gevolg dat het personeel de afgelopen week het werk neerlegde. Ook hier hebben we nu dyugu dyugu binnen de gezondheidszorg en wordt er thans beweerd, dat het Staatsziekenfonds, SZF, ook geld moet zien vrij te maken voor het RCR Zorghotel. Tye me Gado, het SZF, dat zoals bekend, recentelijk niet eens in staat was de apotheken voor geleverde geneesmiddelen aan SZF volledig te betalen. Pas toen de apothekers een ultimatum hadden gesteld en gedreigd SZF-patiënten nog slechts contant te zullen bedienen, kwam er geld vanuit SZF na het verkregen te hebben van Hoefdraad. Nu hebben we het zoveelste probleem en wel met het RCR Zorghotel. En die minister van Volksgezondheid maar steeds beweren dat er geen vuiltje aan de lucht is en dat er voldoende medicamenten zijn. Ook de vaccins voor baby’s, heer minister? Straks zal je horen dat ook in het RCR Zorghotel er een Cubaanse invasie van doktoren heeft plaatsgevonden. Leve de infiltratie van communistisch Cuba binnen de zorg. Tussen deze lui zitten toch ook handlangers en spionnen van de Cubaanse regering. Is het ook de bedoeling dat in het ziekenhuis te Albina, de Cubanen komen overnemen? Komt ervan als je als regering niet in staat bent een goed beleid binnen de zorg voor elkaar te krijgen, dan krijg je dit soort uitspattingen. Over een jaar krijgen we allemaal de gelegenheid het tij te keren en Suriname weer de goede richting op te sturen. Blijven wij kortzichtig en onverstandig, dan werken wij zeker mee aan de totale ondergang van dit mooie land. Bij ongewijzigd beleid is het zeker zo, dat de zaak totaal in elkaar zal donderen en wij Venezolaanse toestanden zullen meemaken.