June 8, 2019


Regering wil Alcoa-zaak spoedig afronden


June 8, 2019

De regering wil de Alcoa-zaak spoedig af-ronden. Dit heeft president Desiré Bouterse tijdens de begrotingsbehandeling meegedeeld aan het parlement. De regering van de Republiek Suriname en de Alcoa, zijn met elkaar overeengekomen de Brokopon-do-overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en de overdracht van de waterkrachtcentrale te Afobakka aan Suriname niet later dan 31 december 2019 te effectueren. De president gaf aan dat als Suriname de genoemde datum wil halen, we ervan doordrongen moeten zijn dat de aanpak van de Alcoa-kwestie, een nationaal karakter moet hebben. Hij vroeg het parlement daarom het daarheen te leiden dat deze voor Suriname cruciale zaak met een nationaal karakter, spoedig kan worden afgerond, waardoor de datum van 31 december haalbaar blijft. De president deelde verder mee, dat alle conceptovereenkomsten met betrekking tot de zaak, reeds door de regering aan het parlement voor behandeling en goedkeuring zijn overhandigd. door Priscilla Kia