June 4, 2019


DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT OF SLUIMERENDE MACHTSSTAAT?


June 4, 2019

Leven we anno 2019 in een democratische rechtsstaat of realiseren we ons niet in voldoende mate, dat er nog steeds lieden in ons midden zijn, die zich denken te mogen gedragen alsof ze zich nog in de machtsstaat bevinden. Tijdens de begrotingsbehandeling over het jaar 2019 in De Nationale Assemblee, etaleerde de minister van Defensie een gedrag, dat toch velen aan het denken heeft gezet, toen hem door het lid Belfort van de Abop-fractie vragen werden gesteld over het Nationaal Leger en de vermeende misstanden binnen deze grootste gewapende macht van staat. De minister van Defensie die ook verantwoording dient af te leggen aan De Nationale Assemblee en zijn leden, indien daar vragen over worden gesteld, weigerde in te gaan op de vragen en stelde, dat hij interne zaken het leger regarderende, niet wenste aan te halen. Minister Benschop begrijpt vermoedelijk de verhoudingen binnen de trias politica niet goed, of hij wenst de enorme misstanden binnen het leger, hoofdzakelijk ontstaan onder zijn bewind, niet aan de grote klok te hangen. Het Nationaal Leger is een staatsinstrument en zijn manschappen zijn goed bewapende ambtenaren, wier salarissen door belastingbetalers worden opgebracht. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat parlementariërs vragen stellen over dit staatsorgaan en daar antwoord op wensen te krijgen. Natuurlijk zijn er dingen die uit zuiver strategische overwegingen niet aan de grote klok gehangen worden, maar er zijn ook zaken die aangekaart kunnen worden en waar Benschop gewoon antwoord op zou kunnen en moeten geven. Maar er is veel mis binnen het Nationaal Leger en dat weet niet alleen het parlementslid Belfort, maar ook elke soldaat, onder-officier, officier en opper-officier binnen deze gewapende macht. Als Belfort het heeft over de bewaking door militairen van objecten die niets te maken hebben met de taak van de militair, dan bespeelt hij een gevoelige en corrupte snaar waar Benschop alles over weet. Wat doen militairen in de goudvelden? Wat doen militairen bij parlementariërs thuis als bewakers? Waarom zijn er militairen in restaurants van NDP-partijleden en sympathisanten? Waarom worden goudvelden van met name Brunswijk, door militairen bewaakt? Wie verdient er uiteindelijk aan deze bewakingen, uitgevoerd door militairen? Benschop weet heel goed waar Belfort het over heeft en weet dat zaken blootgelegd zullen worden en dat de corruptie binnen het leger voor de zoveelste maal glashelder tot uiting zal komen. Het moet ook eens gezegd worden, dat de hele Faya Blo-organisatie binnen het Nationaal Leger een leger binnen het leger geworden is, en onder leiding staat van de majoor Kassels. Ook dient naar voren gebracht te worden, dat er al een aantal militairen uit de eenheid Faya Blo in het gevang zijn beland, omdat ze zich aan ernstige strafbare feiten schuldig zouden hebben gemaakt. In één geval zou er naar verluidt, zelfs sprake zijn van doodslag. Maar andere leden van het Nationaal Leger worden ontwapend en krijgen daarbij zelfs de opdracht ongewapend bewakingsactiviteiten te ontplooien. Allemaal zaken waar Benschop niet gaarne op zou willen ingaan als minister van Defensie, maar wél van op de hoogte is. Er is heel veel mis in deze grote gewapende organisatie en de klaagzang van militairen is daarbij niet achterwege gebleven. Op de detachementen wordt steen en been geplaagd over de voeding die ronduit slecht is en voor wat betreft logistieke zaken is het ook al geruime tijd mis. Kan minister Benschop misschien zeggen waarom er steeds weer niet-burgers worden vervoerd in grote bussen die tot het Nationaal Leger behoren en waarom het veel te vaak voorkomt, dat deze voertuigen buiten de kazerne aan de Verlengde Gemenelandsweg overnachten? Als minister Benschop denkt dat het overgrote deel van het Nationaal Leger nog paars gekleurd is en ook voor paars zal kiezen bij de komende verkiezingen in 2020, dan is hij duidelijk in zijn algehele denkpatroon, in het verleden blijven steken. De jonge soldaten die pas van de zogeheten EAO-opleiding in de Ayoko Kazerne komen, zien toch dat het Nationaal Leger verworden is tot een ‘rag tag’ army en dat de onlangs aangetreden ‘nieuwe’ leiding, bestaat uit bejaarde getrouwen uit de ‘revo’ periode en dat de jongere, goed opgeleide officieren doelbewust werden overgeslagen, omdat ze vermoedelijk niet door Benschop en zijn opperbevelhebber worden vertrouwd. De jonge militairen zijn allemaal zonen en dochters van Suriname die familieleden hebben die ook de crisis zwaar gevoelen en ook niet blind zijn voor wat zich allemaal binnen deze gewapende macht voltrekt. Ze zien de corruptie en de verkeerde handelingen die niets te maken hebben met de grondwettelijke taak van het Nationaal Leger, maar die wel alles te maken hebben met het bewaken van de nationale soevereiniteit en de territoriale integriteit van de Republiek Suriname. Beseft Benschop niet, dat een gezond leger voortdurend moet worden voorzien van jong bloed en dat de doorstroming van goed opgeleide jonge officieren daarbij een must is? Wat de regering nu doet binnen het Nationaal Leger is niets anders dan zaken veilig stellen, de regeermacht zo lang mogelijk consolideren en dat denkt men dan te bewerkstellingen door bejaarde Boutisten aan de leiding te houden. Maar ook deze pogingen met als doel machtsbehoud, zullen geen stand houden, want de jongeren komen eraan en die zullen uiteindelijk niet met zich laten sollen. Ook aan hun geduld kan abrupt een eind komen.