June 4, 2019


‘Voorwaarden SBV onvoldoende voor overdracht kasreserves’


June 4, 2019

Econoom en gewezen Hakrinbank-directeur Jim Bousaid, vindt de gestelde voorwaarden van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) voor de overdracht van de vreemde valuta (VV) kasreserves aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS), onvoldoende. Bousaid heeft meerdere malen zijn visie gegeven over deze monetaire verandering. Gisteravond ging hij hier wederom op in tijdens de discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in de Banquet Hall van Torarica. Het is volgens Bousaid een onvoldoende basis om een fundamentele stap te nemen om de kasreserves over te dragen. Het kasreservebeleid is een belangrijk monetair instrument, echter trekt hij de conclusie, dat het kasreserve instrument minder effectief is. ‘’De CbvS is geruime tijd bezig nieuwe instrumenten te ontwikkelen, maar dat gaat heel traag”, zegt Bousaid. De SBV heeft haar akkoord gegeven voor het beheer van de VV kasreserves door de CBvS onder enkele strikte voorwaarden, maar volgens Bousaid betreffen het noodzakelijke voorwaarden, die nog onvoldoende zijn om het beheer van de VV kasreserves grotendeels over te dragen. Hij gaf een aantal argumenten waarom deze verandering niet goed is om in deze periode door te voeren. Hij wees op het belangrijkste dat ontbreekt, namelijk kwaliteitscriteria. “Het is belangrijk en verstandig om goed na te gaan waar je geld belegt. Je kijkt naar de reputatie en het publiekelijk vertrouwen van de CBvS en die moeten ongeschonden zijn. En ook een onafhankelijk functionerend governor van de moederbank.” Volgens Bousaid heeft de moederbank reeds vier jaar geen jaarverslag gepubliceerd, en wel van 2015 tot 2018. Er is volgens hem sprake van een ernstige tekortkoming wat betreft het toezicht houden. Hij heeft vernomen dat de jaarverslagen af zijn, maar door een blokkade van hogerhand zijn deze cijfers niet gepubliceerd. “Er zijn massieve wisselkoers verliezen geleden door de CBvS, waarvan de minister Hoefdraad verantwoordelijk is en die moeten liever verborgen blijven.” De econoom gaf een beeld van het eindvermogen van de moederbank, waarbij dat eind 2011, SRD 563 miljoen bedroeg, eind 2014, SRD149 miljoen en per heden ruim negatief SRD 600 miljoen. Hij wijst erop, dat de CBvS technisch failliet is, waarbij zelfs het Internationaal Monetair Fonds geadviseerd heeft om de CBvS te herkapitaliseren. “Zou jij als bank willen lenen aan of beleggen bij een bedrijf met een negatief eindvermogen?” Ook vindt hij de netto monetaire reserves van de CBvS welke SRD 210 miljoen bedragen, te smal om zo een grote verantwoordelijkheid te nemen om het beheer van de kasreserves op zich te nemen. Daarnaast speelt er ook een juridisch vraagstuk, als de moederbank zich niet daaraan houdt, kan de bankiersvereniging dit afdwingen. Met de verkiezingen in zicht en al die risico’s, is dit niet geschikt om te doen. “Het percentage en de opbouwperiode moeten onderhandeld worden op basis van de financiële en Institutionele versterking van de CbvS. Tussen nu en het moment van overdracht, gelijk na de verkiezingen de financiële en Institutionele versterking doorvoeren, omdat de speculatie met de verandering te maken heeft met verkiezingen en de institutionele versterking zal het publieksvertrouwen vergroten.” Bousaid zegt, dat de solvabiliteit van banken achteruit is gegaan door het slechte fiscale beleid van Financiën. De CBvS is verantwoordelijk voor het monetair beleid en het ministerie van Financiën voor het fiscaal beleid, het tweede heeft niets te maken met kasreserves. “Financiën moet zich aan de regels houden. Dit laat zien wie bepaalt op de Centrale bank.” De overdracht zou moeten leiden tot een zekere kapitaalvlucht wat niet wenselijk is. De econoom deed een aantal voorstellen, één is dat de overdracht van VV kasreserves vrijwillig geschiedt door banken die dat willen op basis van hun eigen risicomanagement. Vervolgens stapsgewijs de overdracht doen naar de verkiezingen van 2020, Bousaid speculeert, dat deze regeling alles te maken heeft met deze verkiezingen om monetair te financieren. Bankiersvereniging Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), gaf ook een algemene toelichting over de kasreserveregeling voor deviezenbanken in Suriname betreffende het vreemde valutabedrijf. Hij gaf een beeld van de huidige situatie, welke vanwege interne en externe factoren bij commerciële banken, al een groot deel van de VV kasreservemiddelen onder het beheer van de CBvS is. De redenen gaf hij als volgt aan: om de solvabiliteit van de banken te vergroten (CBvS 0% vs buitenlandse banken 20%); Het niet hebben van een correspondentrelatie; Geldzending (CBvS heeft een aantal banken voorgeschoten met hetzelfde bedrag als de tijdelijk aangehouden euro); Wegvallen euro geldzendingen (CBvS absorbeert van diverse banken de contante euro en schiet giraal voor op de nostro-accounts, ter waarborging van de continuïteit van het betalingsverkeer) en Vervallen SWAPS (een aantal banken kiezen vanwege uiteenlopende redenen ervoor de VV kasreservemiddelen bij de CBvS te laten). Verder somde hij de strikte voorwaarden op en wat de Strategic Investment Committee zal moeten zorgdragen. door Kimberley Fräser