June 3, 2019


‘Suriname moet teruggenomen worden’


June 3, 2019

Suriname moet teruggenomen worden. Dit is de boodschap die DOE-voorzitter Steven Alfaisie gaf, vandaag tijdens de presentatie van de ontwikkelingsvisie van de partij. Volgens hem is het belangrijk dat we beseffen dat Suriname van het volk is en niet van een regering of politici. “Suriname moet teruggenomen worden, omdat mensen zich gedragen als eigenaren van het land. Mensen die denken dat zij het volk een gunst doen door hen hun rechten te verschaffen”, sprak Alfaisie. Hij geeft aan dat Suriname leiders nodig heeft met een hart voor het volk en die het algemeen belang voorop stellen. Geen mensen die denken dat stemmen door populariteit gewonnen kunnen worden en dat het volk steeds te pakken is. Het gaat volgens Alfaisie om goed leiderschap als er niet gesproken moet worden van armoede in het land. Leiderschap dat dezelfde kansen creëert voor een ieder om in staat te zijn zichzelf te ontwikkelen. Hij riep op om niet op dezelfde voet verder te gaan als in de afgelopen jaren, anders zal het resultaat hetzelfde zijn. DOE presenteerde vandaag haar ontwikkelingsvisie waaruit duidelijk bleek dat de Surinamers centraal staan. Rogier Cameron, lid van het ontwikkelingsteam DOE, vertelt dat de ontwikkelingsvisie van de partij gebaseerd is op het vermogen van de Surinamer. “Als de mens niet centraal staat, heb je geen ontwikkeling. Het onderwijs staat daarom op de eerste plaats. Het gaat om vaardigheden, kennis en kunde.” Het onderwijsplan is daarom ook niet gewoon het verschaffen van onderwijs, maar op zodanige wijze dat talenten van de mensen ontwikkeld worden om daar economisch voordeel uit te halen. Volgens Berryl Moris, die zich recentelijk heeft aangesloten bij de partij, is democratie verworden tot een ‘’kleptocratie’’. De partij wil daarom de democratie doen herleven en daarmee mensen die misbruik hebben gemaakt van het volk door hen te misleiden om zich te verrijken, ter verantwoording roepen. De speerpunten van de partij zijn: financiële huishouding, infrastructuur, internationale samenwerking, ondernemerschap, ruimtelijke ordening, veiligheid, onderwijs en bestuur. Hoewel het vertrouwen in de partij was geschaad door de samenwerking met de NDP, is het Alfaisie zoals hij beloofd had bij zijn aantreden, gelukt het vertrouwen terug te winnen. Dit lukt aardig doordat mensen, waaronder ook experts en deskundigen dagelijks aansluiten bij de partij. Ook omdat de mensen voorgehouden worden wat er precies aan de hand was. DOE gelooft in het goede en is daarom een samenwerking aangegeven. De partij is in tegenstelling tot wat beweerd wordt niet eruit gezet, maar zich teruggetrokken toen bleek dat de grootste partner niet stond achter wat zij gesteld had. Volgens Alfaisie is er in gemeen overleg besloten de samenwerking te stoppen, maar dat de informatie naar buiten is gekomen als zou de partij eruit zijn gezet. De partij heeft overigens ook haar lessen geleerd uit het geval van ex-minister Regillio Dodson. Volgens Alfaisie is de partij beter gaan kijken naar de wijze waarop mensen gescreend worden die vooruitgeschoven positie binnen de partij en publieke functies zullen bekleden. “We kunnen het niet 100 procent verbannen, maar het kan voorkomen worden door de historie, netwerk en het gedrag van de persoon in de samenleving te screenen.” Over samenwerking met andere partijen, zegt Alfaisie dat de ontwikkeling voor Suriname in eenheid gedaan moet worden en dat DOE bereid is met gelijkgestemde partijen die de kernwaarden integriteit, eerlijkheid en transparantie, hoog in het vaandel hebben, samen te werken. Er zijn reeds informele gesprekken geweest met partijen die belangstelling hebben getoond voor de idealen van DOE. Vast staat is dat de partij absoluut niet zal samenwerken met de NDP, omdat volgens DOE gebleken is dat de partij onbetrouwbaar is en het volk niet centraal wordt gesteld. -door Priscilla Kia-