June 2, 2019


Lokale aannemersbedrijven lijden wisselkoersverliezen


June 2, 2019

Volgens Kenneth Lim A Po, CEO van Bouwbedrijf Kiesel N.V., lijden lokale aannemersbedrijven wisselkoersverliezen als zij bij aanbestedingen voor projecten willen concurreren met buitenlandse bedrijven. Dit heeft Lim A Po gisteren bij de ondertekening van de overeenkomst voor het project Nieuw-bouw Operatie Kamer complex en uitbreiding ICU, dat het bedrijf zal uitvoeren, onder de aandacht gebracht van minister Gillmore Hoefdraad van Fi-nanciën. Lim A Po gaf aan dat er projecten lopen die gefinancierd worden door de Isla-mic Development Bank (IsDB), waaronder de bouw van het nieuwe gebouw van De Nationale Assemblee en het Suriname National Trai-ning Authority (SNTA) ge-bouw, waarbij er als regel is opgenomen dat Surinaam-se bedrijven in SRD betaald worden tegen de aankoopkoers van de Centrale Bank. “Op zich hebben wij geen probleem hiermee, maar de praktijk is anders. Het blijkt dat internationale aannemers wel degelijk al-les in US-dollars mogen ontvangen. Uitgaande van een aanneemsom van 3.5 miljoen US-dollar en een arbeidsloonpercentage van 35 procent, zal de Suri-naamse aannemer zijn US-dollars moeten omzetten tegen de koers van de Cen-trale Bank van 7.50, terwijl de buitenlanders US-dollars krijgen”, zei Lim A Po. Hij legde uit dat in alle buitenlandse bedrijven, slechts een paar werknemers uit het buitenland komen. Suri-namers doen voor het grootste deel het werk. Dit betekent dat de buitenlandse contractor zijn US-dollars gaat omzetten tegen de hoge koers die buiten heerst, terwijl de Surinaam-se contractor de tegenwaarde in SRD krijgt tegen de koers van 7.50. “Dit alleen betekent voor de lokale contractors een verlies van 10 procent als ze willen concurreren met de buitenlandse contractors.” Lim A Po vroeg de minister om deze kwestie te bekijken. “Als Surinamer willen we de lokale productie stimuleren. Wij als aannemingsbedrijven doen niet aan handel van valuta op illegale wijze. Als we valuta ontvangen, wisselen we die bij onze banken. We zijn wel verantwoordelijk voor de import van materiaal”, zei hij. Daarop zei Hoefdraad dat hij trots is dat lokale aannemers in staat zijn om op internationaal niveau te concurreren en goed werk neer te zetten. Hij beloofde serieus te kijken naar de contracten. “Het is altijd een nobele component om salarissen en lokale kosten in SRD te doen, maar als het in SRD moet voor de lokale contractors, dan moet dat ook gelden voor de internationale bedrijven. Zij moeten ook hun mensen in SRD uitbetalen en in SRD besteden. We zullen er zeer zeker werk van maken en kijken naar de regelgeving bij aanbestedingen om benadeling van de lokale aannemers te voorkomen”, aldus Hoefdraad.