June 1, 2019


POLITIE ZONDER VOERTUIG


June 1, 2019

Zonder materiaal en voertuigen kan gezegd worden dat het werk van de politie zeker niet gedaan worden. Zonder voertuig om uit te rukken, kan de politie de veiligheid van de burgers niet garanderen. Echter zien we dat enkele politiebureaus zonder wagen zitten of een tekort hebben waardoor het werk niet adequaat kan worden gedaan. Niet lang terug heeft het assembleelid Joan Wielzen uit Coronie, gepleit voor een voertuig voor de politie in Coronie. De agenten aldaar zouden maar twee wagens hebben, waarvan er recentelijk één moest worden afgestaan aan het westen. Dit betekent dat het werk met slechts één wagen gedaan moet worden. Als er verdachten opgepakt moeten worden en er een ander voorval zich voordoet, kan de politie daarop niet inspelen, omdat ze niet over een tweede voertuig beschikt. Criminelen kunnen op die manier gemakkelijk uit handen van de politie blijven. Het is niet de eerste keer dat stations zonder wagens zitten. Dit is regelmatig aan de orde sinds het aantreden van deze regering. Onlangs bleek ook dat de politie van het ressort Santodorp sedert vorig jaar zonder dienstvoertuig zit. Het is logisch dat de agenten hierdoor hun werkzaamheden niet naar behoren kunnen verrichten. De politie heeft recentelijk nieuwe voertuigen gehad, maar het is duidelijk dat de voertuigen niet gegaan zijn naar Coronie en Santodorp, terwijl die ze toch hard nodig hebben. Wij hopen niet dat het de bedoeling is dat agenten hun eigen voertuig inzetten om het werk te doen. Het is een enorm risico met alle gevolgen van dien en thans zijn zij er ook niet van verzekerd dat de overheid alle kosten zal dekken. Wij vragen ons af wat de regering verstaat onder criminaliteitsbestrijding, als de politie niet eens kan uitrukken als er zich calamiteiten voordoen. Wie zal de orde en rust handhaven wanneer ordeverstoorders aan de gang zijn? Op wie moeten de burgers rekenen als dat niet de politie is?