June 1, 2019


IS DE CENTRALE BANK TECHNISCH FAILLIET?


June 1, 2019

Hans Moison was een jaar lang directielid van De Surinaamsche Bank. Met zijn boek ‘Een bank in Suriname – Pe a moni de?’ (april 2017) onthulde hij misstanden in de Surinaamse financiële wereld. Moison onthulde in zijn boek dat de Surinaamse overheid als wanbetaler grote problemen veroorzaakte voor de algemene banken in Suriname. Doordat de overheid bedrijven niet op tijd betaalde konden deze hun kredieten bij de banken niet aflossen. Dat werd tijdelijk opgelost door indirecte monetaire financiering. De Centrale Bank van Suriname verlaagde de kasreserve voor vreemde valuta en ruilde deze met de banken tegen SRD, die de banken moesten investeren in schatkistpapier van de overheid. Daarmee loste de overheid haar schulden af. Het was voor Moison toen al duidelijk dat de CBvS grote verliezen leed op valutatransacties en aan de financiële constructie moest meewerken onder druk van de minister van Financiën. De huidige governor van de CBvS heeft in maart van dit jaar toegelicht dat het zou gaan om verliezen van maar liefst 1 miljard SRD in 2015 en 2016. Dat werd aangegrepen om de toenmalige governor eerder dit jaar uit zijn functie te ontheffen. De minister van Financiën heeft voorts eenzijdig de ‘memorandum van overeenstemming’ met de CBvS over monetaire financiering opgezegd. De overheid heeft daarmee de mogelijkheid gecreëerd om de ‘geld-pers’ weer aan te zetten. Toch blijft de minister hardnekkig de monetaire financiering ontkennen. De CBvS heeft vanaf boekjaar 2014 geen jaarcijfers gepubliceerd die door externe accountants zijn gecontroleerd. Dat versterkt het vermoeden dat de CBvS er financieel zeer slecht voorstaat. Het eigen vermogen van de CBvS was eind 2014 volgens de jaarrekening 109 miljoen SRD. Door de enorme verliezen in de jaren erna zou de CBvS technisch failliet zijn en op de been worden gehouden door de kasreserves van de algemene banken. Met andere woorden, de banktegoeden van Surinaamse burgers en bedrijven worden gebruikt om te voorkomen dat de CBvS omvalt. Het is een absurde situatie dat een Centrale Bank, die toezicht moet houden op algemene banken, geen gecontroleerde jaarrekeningen publiceert en dus geen duidelijkheid verschaft over haar eigen financiële positie. Daarmee heeft de CBvS in feite haar mandaat verspeeld. Maar is dat al niet zo, sinds de CBvS als marionet van de minister van Financiën en de overheid fungeert? Het is maar goed dat niet alle burgers en bedrijven hun banktegoed lichten, want de CBvS kan dat waarschijnlijk niet betalen. Deze krant publiceerde op 16 maart 2019 een artikel met de kop “Miljard verlies voor Centrale Bank”. In dit artikel werd aangegeven, dat Centrale Bank van Suriname in de jaren 2015 en 2016 in totaal ongeveer SRD 1 miljard verlies heeft geleden als gevolg van wisselkoersverliezen. Deze wisselkoersverliezen zijn het gevolg van swaps (deviezen ruilcontracten) die in 2015 door de CBvS met verschillende (lokale) banken zijn afgesloten en de sterke devaluatie van de SRD die eind 2015 en in het eerste halfjaar van 2016 heeft plaatsgevonden. Deze voor de CBvS negatieve deals zijn gesloten onder het bewind van de huidige minister van Financiën en toenmalig Governor, Gillmore Hoefdraad. Deze verliezen hebben geleid tot een negatief eigen vermogen van de CBvS. De West had toen ook vernomen van betrouwbare bronnen dat het publiceren van de jaarverslagen van 2015 en verder bewust is tegengehouden en uitgesteld, omdat anders de grote verliezen en vermoedelijk andere zeer bedenkelijke handelingen van Hoefdraad aan het licht zouden kunnen komen.