TAFELBERG ONTOEGANKELIJK GEMAAKT

Date

De in ons land bekende grote en operationeel functionerende luchtvaartmaatschappijen Blue Wings en Gum Air, mogen niet langer op de air strip op de Tafelberg landen.

De in ons land bekende grote en operationeel functionerende luchtvaartmaatschappijen Blue Wings en Gum Air, mogen niet langer op de air strip op de Tafelberg landen. Dit hebben wij vernomen uit zeer betrouwbare bron. De luchtvaartdienst heeft dit schriftelijk laten weten aan een der maatschappijen en daarbij vermeld, dat er een overeenkomst is gesloten door de overheid met de luchtvaartmaatschappij ‘9 Aviation’ die op de air strip van de Tafelberg alleen beheersdaden mag uitvoeren. In het schrijven wordt ook vermeld dat indien een derde luchtvaartmaatschappij naar de Tafelberg wenst te vliegen, er eerst toestemming gevraagd dient te worden aan ‘9 Aviation’. Nadat ‘9 Aviation’ de luchtvaartdienst  schriftelijk heeft verwittigd van de aanvraag voor het landen door de in ons land bekende luchtvaartmaatschappijen op de Tafelberg, zal of kan de luchtvaartdienst daar alsnog toestemming voor verlenen. Het is niet bekend wie achter deze totaal nieuwe luchtvaartmaatschappij zit, maar het is naar de mening van Keerpunt toch meer dan gewenst dat de overheid ten spoedigste komt vertellen wat er precies aan de hand is en waarom slechts ‘9 Aviation’ tot nader order alleen gebruik mag maken van de air strip op de Tafelberg. Doet ze dat niet, dan maakt ze de weg vrij voor tal van speculaties en zullen de verdachtmakingen aan haar adres niet van de lucht zijn.

More
articles