May 18, 2019


BOTER EN DE ZON


May 18, 2019

De percelen die Roline Samsoedien zich destijds als districtscommissaris op een fromu wijze had toegeëigend en waarvoor ze mede als minister van Regionale ontwikkeling, Grond en Bosbeheer, RGB, moest aftreden, zullen zeer vermoedelijk niet worden ingetrokken. Dat viel in ieder geval wel op te maken uit de reactie van president Bouterse tijdens een persconferentie afgelopen donderdag in het Presidentieel Paleis. De president ging niet concreet in op een vraag van een verslaggever of de terreinen nu wel of niet worden ingetrokken.  De president die over het algemeen heel goed geïnformeerd is over al hetgeen zich voltrekt binnen het departement van RGB, weet dat er daar op grote schaal is gerommeld met domeinland. Ook weet hij wie ten rechte en onrechte nu over grote lappen grond beschikken en dat daar veel partijgenoten en sympathisanten van de NDP tussen zitten. Veel lieden binnen dit departement hebben boter op het hoofd en hebben in de afgelopen jaren corrupt gehandeld en ook daarover is het staatshoofd van op de hoogte. Corruptie en nepotisme hebben in de afgelopen 9 jaar daar goed ingang gevonden en velen binnen de NDP hebben er groot voordeel aan gehad. Van al deze zaken is Samsoedien dan ook op de hoogte.  De ex-minister weet veel, heel veel en ze heeft dan in verhouding met de grote gronduitgiften niet zoveel grond kunnen bemachtigen, dus is het vermoedelijk niet zo erg als ze de stukken grond in Saramacca behoudt. De stukken land van Samsoedien afpakken, zal vermoedelijk ertoe leiden dat meer smurrie naar boven komt drijven, dus is het gebruikelijk dat er behoorlijk wat paars zand over wordt gestrooid.  Aan de hand van de uitslag van de verkiezingen van mei 2020, zal het daarna misschien mogelijk worden wat meer inzage te krijgen in het grote gesjoemel  dat plaats heeft gevonden op RGB in de afgelopen 9 jaar. Het zal dan  ook belangrijk zijn een beeld te krijgen van de uitgegeven houtconcessies, want daar wordt thans grof geld mee verdiend door NDP-begunstigden en dat berokkent het land enorme schade.