May 17, 2019


Foto: Regilio Derby

Prijs unleaded gaat langzaam omhoog


May 17, 2019

De prijs van unleaded vertoont al geruime tijd een stijgende trend. Bij SOL moet er voor een liter unleaded SRD 6.99 worden neergeteld en bij GoW2 6.97. Voor diesel wordt respectievelijk SRD 6.21 om SRD 6.19 gevraagd. De prijs van diesel is vrij stabiel gebleven. Sirodjenie Jankie, voorzitter van de Surinaamse Service Station Exploitanten Bond (SSEB), bevestigt tegenover de krant de verhoging van de benzineprijzen. Wat de precieze reden van de stijging is, is voor haar niet duidelijk. Zij geeft aan dat de prijzen door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme worden bepaald. “Wij krijgen elke keer weer te horen dat het komt door de wereldmarktprijzen”, zegt zij. Janki geeft aan dat er vanuit het ministerie nooit een uitleg in cijfers is geweest over de totstandkoming van de brandstofprijzen. Verschillende gesprekken met het ministerie hebben niets opgeleverd.
In negen dagen tijd is 1 liter unleaded bij SOL SRD 0.16 duurder geworden. Bij Gow2 is de prijs gestegen met SRD 0.17 is. Sharma Soekhradj, senior beleidsmedewerker van het ministerie van HI&T, zegt dat de prijs van een liter benzine wordt berekend door de aanleveringsprijs per liter, die vermeld staat op de factuur van de oliemaatschappijen in US-dollar wordt omgezet in SRD tegen de geldende wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met daarop een bedrijfsmarge. Bij Staatsolie komen er provisiekosten erbij. Hierna wordt erop diesel SRD 0.70 opgeteld in de vorm van government take en SRD 1.30 op unleaded. “Dan kom je op de pompprijs”, aldus Soekhradj. Tussen 8 mei en 16 mei zijn de pompprijzen drie keer aangepast. Normalier gebeurt dit twee wekelijks. Soekhradj legt uit dat dit komt doordat de aanvoer van de voorraad eerder opgaat en een nieuwe lading wordt binnengehaald. Door de lage productie van olie van de Opec-landen is de olieprijs aan het stijgen.

door Johannes Damodar Patak