May 16, 2019


‘Bewaking DNA-leden reinste onzin’


May 16, 2019

De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons, heeft in het parlement een voorstel gedaan om assembleeleden te laten bewaken door militairen. Dit naar aanleiding van de vele bedreigingen die zij ontvangen. Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), vindt het in deze tijd je reinste onzin en de grootse nonsens om assembleeleden te beveiligen. ‘’Terwijl er bezuinigd moet worden op de weinige staatsmiddelen, denkt DNA-voorzitter juist eraan om onnodig meer geld uit te geven’’, zegt hij.
Binda merkt op dat de regering nu al niet uitkomt met de inkomsten die zij heeft. Hij kan zich niet erin terugvinden dat militairen worden ingezet voor de bewaking van parlementariërs.
De Akmos-voorzitter stelt dat assembleeleden die dit zullen accepteren, duidelijk maken dat zij impopulair zijn. “Onze volksvertegenwoordigers zijn daar om het volk te beschermen en op te komen voor hun belangen”, zegt Binda. Hij benadrukt dat het duidelijk is dat zij gefaald hebben om dit te doen, gezien het beleid dat door de regering wordt gevoerd. Hij kan zich niet voorstellen dat het parlement, ondanks zijn falen, toch kans ziet om bewaking te vragen. “Wie gaat ze kwaad willen doen?” Binda zegt dat hij, als zakenman, niet eens met bewaking rondloopt. De regering kan de gelden die gepaard gaan met de bewaking van de assembleeleden, volgens hem beter investeren in het Korps Politie Suriname, dat kan dan meer hulpagenten benoemen. Binda geeft aan dat er nog steeds lange ontsluitingswegen zijn, zoals de Oost-Westverbinding die niet voldoende voorzien van controleposten en politiestations. “In plaats van DNA-leden bewaken, plaats militairen op alle hoeken van straten om het veiligheidsgevoel terug te brengen in de samenleving. Binda roept de samenleving op om te protesteren tegen extra bewaking voor assembleeleden.

-door Johannes Damodar Patak-