May 15, 2019


NDP-sponsor Raoul Doekhie vast in VS


May 15, 2019

Raoul Doekhie en zijn echtgenote Sherida Nabi, blijken al enige tijd in de Verenigde Staten van Amerika vast te zitten. Het koppel is door een rechter in Miami, Florida, veroordeeld wegens samenzwering tot internetfraude, geldsmokkel en het doelbewust frauderen met babyvoeding waarbij zij op winstbejag uit waren. Zij riskeren samen met hun Amerikaanse medeverdachten Johnny Grobman en Edgar Torres, maximaal twintig jaar gevangenisstraf en mogen de VS niet verlaten.
Raoul Doekhie, verwant van NDP-parlementariër Rashied Doekhie, staat in Suriname bekend als directeur en oprichter van Tropical Investments, de fabrikant van Mr.TP siroop en smaakstoffen, en een van de sponsoren van de regeringspartij NDP. Het viertal zou een Amerikaanse fabrikant van babyvoeding via internetcommunicatie zo-ver hebben gekregen om zijn product tegen een sterk gereduceerde prijs aan hen te verkopen, waarbij de fabrikant (in de aanklacht genoemd Victim Company) werd voorgehouden dat de babyvoeding bedoeld was voor distributie buiten de VS. Echter werd het product binnen de VS tegen hogere bedragen verkocht aan groothandelaren, distributeurs en anderen.
Raoul Doekhie zou volgens de Ameri-kaanse aanklacht via Tropical Marketing & Dis-tribution N.V. (Tropical), waarvan hij zich als directeur presenteerde, samen met zijn Sa-les & Marketing manager Sherida Nabi, Grobman (manager van Nutrisource) en Torres (president en agent van Le Marc Transport) containers met babyvoeding van Victim Company hebben laten transporteren naar het buitenland met dien verstande dat de voorraad bij Grobman en Torres terechtkwam. Zij op hun beurt verkochten de babyvoeding met winst door binnen de grenzen van de VS en maakten daarna grote bedragen in US-dollars over naar ei-gen rekeningen en rekeningen van Raoul Doekhie en Nabi op Amerikaanse banken. De containers met de lading babyvoeding werden zogenaamd verscheept, maar op vernuftige wijze weer de VS binnengebracht. Dit ge-beurde onder valse voorwendselen en valselijk opgemaakte documenten. Deze frauduleuze handelingen zouden zich tussen 2013 en 2017 hebben voltrokken. Uit de aanklacht blijkt ook Suriname te zijn opgegeven als bestemming van de babyvoeding. Volgens de Amerikaanse aanklager heeft Victim Company doordat het bedrijf vertrouwen stelde in hetgeen haar door Raoul Doekhie en Nabi werd voorgehouden, enorme verliezen geleden. Raoul Doekhie en Nabi zouden alle handelingen via internet gecommuniceerd hebben, maar kwamen vanwege hun woon- en verblijfplaats in Bro-ward County, Florida, toch als verdachten in beeld. Het tweetal heeft door valse presentaties de Victim Company laten geloven, dat zij de door de maatschappij gefabriceerde voeding buiten de VS wilden distribueren, waaronder in Suriname. De babyvoeding bereikte de door het tweetal aangegeven bestemmingen echter niet, maar werd door Grobman en Torres als zakenpartners binnen de VS zelf verkocht. De rechter rekende Raoul Doekhie en Nabi hun handelingen zwaar aan, vooral daar het babyvoeding be-trof die door de Amerikaanse Food and Drug Administration als een voedingsmiddel wordt bestempeld en waarop moet worden toegezien dat distributie en gebruik binnen de wettelijk vastgestelde regels geschiedt. Verder wordt hen aangerekend dat zij hierbij niet alleen een in Amerika gevestigd bedrijf onder valselijk opgemaakte bescheiden hebben misbruikt, maar ook gebruikmaakten van internetuitwisseling. Behalve het meergenoemde viertal zijn er ook anderen bij deze zaak betrokken geweest, maar uit de aanklacht komt niet maar voren wie dat zijn of wat hun rol is geweest.
Raoul Doekhie zou volgens de aanklacht een bedrag groter dan USD 10.000 hebben ontvangen, wetende dat dit uit criminele ac-tiviteiten verkregen geld is en wetende dat de middelen die gebruikt werden voor deze criminele activiteiten, onwettig verkregen waren. In de aanklacht worden achttien be-dragen variërend van USD 80.000 tot USD 3.246,156 genoemd welke naar rekeningen van het viertal werden overgemaakt. Nabi werd verweten tussen 11 januari 2017 en 14 juni van dat jaar, door middel van fraude met voor de verkoop van voor de kleinhandel bestemde voedingsmiddelen, USD 5000 of meer te hebben verkregen Van Raoul Doekhie en Nabi worden verbeurd verklaard geld en bezittingen ter waarde van USD 54,954,340.31, terwijl Grobman en Torres respectievelijk USD 61,507,358.63 om USD 9,453,461.95 verschuldigd zijn aan de Ame-rikaanse staat. Verder wordt er ook beslag gelegd op de verschillende rekeningen van het viertal, dat gevangenisstraffen van minimaal vijftien en maximaal twintig jaar riskeert voor samenzwering tot fraude, internetfraude, geldsmokkel en samenzwering tot fraude met voor de kleinhandel bestemde voedingsmiddelen. De naam van Raoul Doekhie werd in 2015 genoemd in de zaak waarbij het ministerie van Justitie en Politie het pand Meldingen Ongebruikelijke Trans-acties (MOT) aan de David Simonsstraat voor SRD 3 miljoen kocht. Het pand was het ouderlijk huis van Rashied Doekhie wiens verwant Raoul Doekhie met zijn stichting Tropical Investments het pand kocht. Raoul Doekhie is ook de trekker geweest van het ICT-project van toenmalig vicepresident Robert Ameerali.