May 14, 2019


‘President verwarrend bezig met SPSB kwestie’


May 14, 2019

DOE-fractieleider Carl Breeveld gelooft niet in het onderzoek, dat president Desiré Bouterse laat instellen door het Openbare Ministerie inzake de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Dat de president twee weken later komt met een mededeling dat er een onderzoek komt, nadat de SPSB en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de zaak ontkenden, meer nog, aangaven dat er niets aan de hand is, is volgens Breeveld verwarrend. Hij vindt dat de president gelijk had moeten optreden, sinds de kwestie op 30 april bekend werd. Zijn fractie had een brief gericht aan de president om de vermoedelijke corruptiezak aan te pakken, maar kreeg geen antwoord.
De president heeft gisteren overleg gepleegd met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, governor Robert-Gray van Trikt CBvS alsook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank.
Volgens Breeveld pleegt hij juist overleg met personen wier namen vaker in corruptiezaken zijn genoemd. Van Trikt wordt ook genoemd in de vermoedelijke SPSB-corruptiezaak.
De financiële schandalen bij de Naschoolse Opvang, Carifesta en de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs, geeft Breeveld als voorbeelden die nooit volledig onderzocht konden worden, omdat de stukken die het ministerie van Financiën aan de PG aanbood voor onderzoek naar deze corruptiegevallen, niet volledig waren. Hieromtrent was er reeds een grote discussie in het parlement. “Deze manier geeft geen hoop van een goed onderzoek.”
Het voorlopig onderzoek dat door het Openbaar Ministerie wordt uitgevoerd, moet uitwijzen of er werkelijk fraude is gepleegd bij SPSB. De functionarissen van SPSB zijn door de regering met verlof gestuurd, maar volgens Breeveld zouden zij tijdig ontheven moeten worden.
Vicepresident Ashwin Adhin heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, zijn misnoegen geuit over de wijze waarop de privacy van rekeninghouders worden geschonden. Verder gaf hij aan, dat niemand aan de rekeningen van de overheid bij algemene banken kan komen.

door Kimberley Fräser