May 14, 2019


’Constatering vicepresident over landsdienaren onjuist’


May 14, 2019

Steven Debipersad, bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), vindt dat vicepresident Ashwin Adhin onmogelijk tot de constatering kan komen, dat landsdienaren productie creëren, terwijl de cijfers van de overheid bekend zijn. “Zeker niet in De Nationale Assemblee.” Debipersad gaf aan, dat het aantal personen dat bij de overheid werkt, geen relevante aangelegenheid is noch dat deze groep een bijdrage levert aan de economie. Debipersad wilde verder niet reageren op de uitspraken van de vicepresident, de VES komt vandaag nog met een formele reactie.
De vicepresident (VP) heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) flink uitgehaald naar het bestuur van de VES. “Het is betreurenswaardig dat nog recentelijk op 7 mei 2019, de VES heeft gemeend om wederom beledigende en denigrerende opmerkingen jegens alle landsdienaren te maken tijdens een publieke lezing, namelijk: De productie wordt niet gecreëerd door ambtenaren en sociaal zwakkeren, maar door de private sector. De grootste vijand van ondernemerschap is lanti worko.” Ook haalde de VP een oud bericht aan dat op Starnieuws werd gepubliceerd op 7 april 2019. Hij citeerde: In plaats van de particuliere sector te stimuleren om duurzame werkgelegenheid te creëren, worden mensen geregeld om bij de overvolle overheid te komen zitten, niet te om te werken. ‘’Men schroomt niet om alle landsdienaren over één kam te scheren in plaats van alsnog excuses aan te bieden aan de duizenden hardwerkende vrouwen en mannen op verschillende ministeries en organisaties die vallen binnen de overheidssector”, aldus Adhin.
Volgens Adhin is het niet waar, dat de productie van landsdienaren niet meegenomen kan of mag worden bij de berekening van het bruto nationaal product. Hij zei dat de productie van diensten door landsdienaren onderdeel is van de definitie van het nationaal product van het systeem van nationale rekeningen. Volgens Adhin produceren landsdienaren diensten die onderdeel zijn van de nationale productie.
Hij legde aan het parlement wederom uit dat er ruim 83.000 ambtenaren zijn die maandelijks een inkomen ontvangen van de overheid. Het betreft ruim 44.000 landsdienaren, waarvan ruim 38.000 in vaste dienst is. Daarnaast zijn er nog duizenden landsdienaren die in de zorg werkzaam zijn, overheidsgepensioneerden en dienstverleners die parttime werkzaam zijn.

door Kimberley Fräser