May 14, 2019


POLITIEKE HARTSTOCHT


May 14, 2019

De geestesvader van onze staatkundige onafhankelijkheid en bedreven politicus Henck Arron, heeft tijdens zijn loopbaan binnen de Surinaamse politiek bij herhaling gesteld, dat politieke hartstocht zeker kan leiden tot de politieke dood. Arron, die minister president was voor en na de onafhankelijkheid van Suriname en zelfs aan het slot van zijn politieke carrière vicepresident, wist maar al te goed waar hij het over had. Voor alles is er een begin en een eind en dat besefte Arron maar al te goed, hij had immers zoveel meegemaakt, waardoor hij wist wanneer het doek na slecht doordacht handelen zou vallen. Arron had gelijk en wij hebben ook na zijn vertrek uit de politiek en verscheiden, bij herhaling kunnen zien hoe politici zich te gronde wisten te richten door op het verkeerde paard te wedden, met fatale gevolgen voor hun politieke toekomst. En als je anno 2019 met de sprankelende voorbeelden uit het verleden voor ogen, nog steeds niet begrijpt dat het politieke verraad wel beloond wordt, maar de verrader uiteindelijk niet en als politiek afval wordt weggezet, dan is het op zijn zachtst gezegd onverstandig om uit politieke hartstocht verkeerde en zelfs funeste beslissingen te nemen. Maar jammer genoeg is het nog altijd zo, dat de meeste mensen een prijs hebben die veelal in het materiële ligt en die prijs kan uiterst verblindend werken en wel op het specifieke moment. Politiek verraad en overloop kennen we vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw en daar is nooit verandering in gekomen, vandaar dat grote delen van het electoraat ook nu nog besluiten de gang naar de stembus niet te maken, omdat je na de uitslag toch het risico loopt dat je vertegenwoordigd zal worden door lieden waar je absoluut geen mandaat aan hebt verleend. Maar het verraad en overloop is wel manifest geworden sinds de NDP deel is gaan uitmaken van het Surinaamse politieke spectrum en er vooral door haar beloften en geld wordt gestrooid richting gekozen parlementariërs. In 1996 hebben we kunnen zien hoe met het grootste gemak VHP’ers en de gehele KTPI na de verkiezingen overliepen naar de NDP, na gezwicht te zijn voor een lawine aan beloften en politieke toezeggingen. Wat is er heden ten dage nog over van de KTPI? Politieke hartstocht heeft daar zeker geleid tot de politieke dood. En de overlopers uit de VHP hebben daar uiteindelijk een behoorlijke politieke kater aan overgehouden. Een soortgelijk politiek lot is de overlopers Sapoen, Chitan en nu ook Waidoe uit Pertjajah Lahur, beschoren. De NDP zal Waidoe bij de komende verkiezingen echt geen verkiesbare plek op haar kiezerslijst gunnen, dus de man zijn toekomst binnen de Surinaamse politiek is nu reeds bezegeld en dan wel in negatieve zin. Dat Waidoe is overgelopen is geen verrassing, althans niet voor ons, omdat de man al enige tijd verwikkeld was geraakt in een politieke vrijage met de NDP en daar was men binnen de leiding van de Pertjajah Luhur van op de hoogte, vandaar dat Somohardjo nog geen concrete toezeggingen wilde doen over de bezetting op de kiezerslijsten van Pertjajah Luhur in Nickerie. Naar wij vermoeden, werd moeder Waidoe ingezet om behoorlijk af te geven op Pertjajah Luhur en haar voorzitter, om zo de weg vrijer te maken voor de overloop van zoonlief. In het Sranan zeggen wij: ‘Wang ogri tyari wan bun’, en met dit in gedachten, is het voor de partij misschien zelfs een goede uitkomst dat een onbetrouwbaar element als Waidoe uit haar gelederen tijdig de overstap heeft gedaan en niet zoals Sapoen en Chitan nadat de kaarten zijn geschud bij een algemene, vrije en geheime verkiezing, zoals we die in 2020 tegemoet mogen zien. Waidoe zal spoedig tot de ontdekking geraken, dat zijn politieke hartstocht ongetwijfeld tot de politieke dood zal leiden. Het assembleelid Doekhie van de NDP-fractie in De Nationale Assemblee, heeft hem nu reeds voorgehouden, dat hij geen enkele significante bijdrage voor de paarse partij in Nickerie zal kunnen leveren en dat hij niet met eisen c.q. voorwaarden dient te komen. Dus Waidoe heeft nu reeds te maken met een schot voor de boeg van zijn nieuwe politieke partners. Hij zal nu snel te maken krijgen met de ware aard binnen deze politieke organisatie.