May 13, 2019


DNA kijkt uit naar nieuw huisvestingsplan


May 13, 2019

Bij de behandeling van de initiatiefwet Wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting, heeft Amzad Abdoel (NDP), voorgesteld dat er zo spoedig mogelijk een nieuw huisvestingsplan wordt ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA), omdat de tijd van dit plan reeds is verlopen. Abdoel benadrukte in de eerste ronde het belang van deze wetten en haalde wat zaken aan die hij graag gewijzigd ziet. De initiatiefnemers van deze wet zijn: J. Simons, O. Wangsabehari en R. Ilahibaks.
“Is het correct om een ontwerpwet te baseren op een plan dat niet achterhaald is, maar waarvan de tijd verlopen is?”, vroeg Abdoel.

Deze overweging kan volgens hem ook gebaseerd worden op artikel 49 van de grondwet, welke aangeeft, dat bij wet een huisvestingsplan moet worden vastgesteld, gericht op het in voldoende mate voorzien in betaalbare woningen en staatscontrole op de aanwending van onroerend goed voor huisvesting. “Dat op basis van dit artikel de wet wordt vastgesteld. DNA hoeft men niet te verwijzen naar een huisvestingsplan, waarvan de tijd is verlopen.” Hetzelfde kan volgens Abdoel ook bij het woningbouwfonds, omdat de grondwet altijd geldig blijft, maar het plan verloopt na een bepaalde tijd.
Veder sprak hij over het begrip kredietovereenkomst. “Het begrip staat voor een overeenkomst van geldlening waarbij door een kredietgever als lening aan een kredietnemer wordt verstrekt, ene geldbedrag onder voorwaarde dat het geleend geldbedrag binnen een onderling afgesproken termijn in zijn geheel terugbetaald wordt tegen vergoeding van rente.”
Abdoel wilde onder de aandacht brengen dat onder een kredietgever, veel meer begrepen kan worden als een kredietinstelling en vroeg dat de woorden vervangen worden. Bij de wetten worden er zaken gedaan met kredietinstellingen. Een kredietgever kan ook een geldschieter zijn, maar dat wordt niet bedoeld in deze wet. Er wordt bij wet formeel gewerkt met een erkend kredietinstelling. Hierop reageerde Simons, dat er reeds instructies hierover zijn gegeven, waarbij kredietgever misschien vervangen wordt met hypotheek. Na deze wet zal ook de Wet Nationaal Woningbouwfonds in behandeling worden genomen.

-door Kimberley Fräser-