May 12, 2019


SNOEPEN BIJ DE SPSB


May 12, 2019

De malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, blijken veel ernstiger te zijn dan er in eerste instantie gedacht werd. Er worden klinkende namen genoemd van mensen die in het parlement zitting hebben en het volk moeten vertegenwoordigen en beschermen. Enorme leningen zijn afgesloten bij de bank die niet terugbetaald worden. De bank heeft op een op andere manier elk jaar weer deze wanbetalers weten op te vangen. Het is zeer onverantwoordelijk van de bank om deze mensen in bescherming te nemen. De NDP-loyalist Ginmardo Kromosoeto is niet voor niets aangesteld als directeur van deze staatsbank. Dat de man geen kaas heeft gegeten van bankieren, zegt genoeg. Hoe kan de regering iemand die geen kennis heeft van het bankwezen, benoemen tot directeur. Dat parlementariërs misbruik hebben gemaakt van de bank, is een zeer kwalijke zaak. Zij zouden beter moeten weten. Terwijl er burgers zijn die maandelijks met moeite kunnen voldoen aan hun hypotheek, lenen onze volksvertegenwoordigers boven hun vermogen  grote bedragen bij de SPSB, en blijven dan ook nog in gebreke wat de afbetaling betreft. Bekende parlementariërs die het altijd hebben over het belang van transparantie en eerlijkheid, blijken betrokken te zijn bij de malversaties bij de bank. Opmerkelijk is dat een aantal nu zelf oproepen tot een onafhankelijk onderzoek. Het is afwachten wat het onderzoek naar boven brengt. Voor een gedegen en onafhankelijk onderzoek zou de hele leidng van de bank op non-actief gesteld moeten worden. Zo kort voor de verkiezingen kan de NDP het zich niet permitteren dat parlementariërs in de fout zijn gegaan, dat kan stemmen kosten. Want welk volk stemt op een  partij waarvan de leden hele lange vingers hebben?  Wat zich heeft voorgedaan bij de SPSB, is niets anders dan stelen van het volk.