May 12, 2019


ONRUST ZAAIEN


May 12, 2019

De ID-kaarten zoals we die jarenlang in Suriname hebben gekend, zijn fraudegevoelig en voldoen niet aan de internationale standaarden. Dit is de hoofdreden waarom de ID-kaarten vervangen moeten worden. Echter ontstond bij velen wantrouwen, vooral omdat de verkiezingen naderen. Vanaf het begin heeft de regering ook duidelijk proberen te maken dat de nieuwe e (elektronische) -ID-kaarten geen belemmering zouden vormen voor burgers tijdens de verkiezingen. De wet werd uiteindelijk goedgekeurd en het traject werd ingezet waarbij burgers drie jaar de tijd krijgen om hun ID-kaarten te vervangen, hetgeen kosteloos is. Dit geldt ook voor de zestienjarigen die voor het eerst een e-ID zullen laten maken. Bij verlies van de oude kaart die vervangen moet worden, moet de burger SRD 75 betalen voor de nieuwe e-ID. Maar het blijkt dat er heel wat onduidelijkheden zijn over het al dan niet betalen voor het vervangen van de oude ID-kaarten en de eventuele boete die betaald moet worden. Nu is een periode vastgesteld waarin de burgers kosteloos hun de oude ID-kaart kunnen vervangen, maar daarna moet er een boete betaald worden. Zo er al onduidelijkheid heerste over de e-ID-kaarten, is die nog groter gweorden nadat parlementariër Belfort de burgers uit het binnenland opriep zo snel mogelijk hun e-ID-kaart in orde te maken om te voorkomen dat zij in 2020 niet kunnen stemmen. Volgens de BiZa-minister is Belfort nodeloos bezig onrust te zaaien, want de oude ID-kaart is nog drie jaar geldig. De oude ID-kaart is krachtens de wet inderdaad nog drie jaar geldig, maar wat onrust zaaien betreft, mag de minister ook de hand in eigen boezem steken, want het volk weet op den duur niet meer waar het aan toe als het steeds geconfronteerd wordt met een nieuwe maatregel. Op 24 april werd de samenleving ervan op de hoogte gesteld dat de openingstijden van een aantal kantoren verruimd zijn en op 2 mei werd bekendgemaakt dat BiZa kwetsbare groepen ( slecht ter been, zwanger, etc.) tegemoet komt. Zij hoeven niet naar de trap op bij het kantoor te Combé, maar kunnen van 15.00-17.00u terecht op Kwatta. Dat is fijn als je vlak bij Combé woont, dan ben je echt geholpen als je in de spits helemaal op Kwatta terecht kunt. En BiZa houdt maar niet op met het doen uitgaan van nieuwe bekendmakingen. Nota bene heeft het afgelopen maandag weer een bekendmaking doen uitgaan waarin burgers gevraagd wordt om tot en met 17 september, zeventienjarigen de gelegenheid te geven een e-ID aan te vragen. Na 17 september moeten zeventienjarigen namelijk SRD 75 betalen voor een e-ID plus SRD 200 boete, omdat elke Surinaamse burger volgens de wet verplicht is om vanaf zijn zestiende een identiteitskaart te hebben. De enorme drukte bij CBB’s zou jongeren ervan kunnen weerhouden een e-ID aan te vragen in de periode waarin dit nog kosteloos is, vandaar dat BiZa burgers oproept om na 17 september hun oude ID-kaart in te wisselen. Als u onderhand door de bomen het bos niet meer ziet, ligt dat niet aan u, maar aan BiZa dat er niet in geslaagd is in éen keer de burger op adequate en heldere wijze te informeren.