May 5, 2019


WAAROM WORDEN DE HEKTRAWLERS NIET VERWIJDERD?


May 5, 2019

Waar zit de belemmering voor president Bouterse om opdracht te geven aan de Kustwacht en zelfs marine om de zes Chinese hektrawlers die al maanden voor onze kust voor anker liggen, uit onze territoriale wateren te verwijderen? Die vraag stellen velen zich vrijwel dagelijks, vooral nu bekend is geworden dat een van de zes trawlers recentelijk gesignaleerd werd, terwijl die zijn netten had uitgeworpen in het gebied voor de kust, gelegen tussen de monding van de Coppename- en Marowijnerivier en dat een lengte van 210 km vertegenwoordigt. Na deze onthulling gaf de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, de opdracht aan de Kustwacht in te grijpen, hetgeen ook geschiedde.  De boot werd geënterd en de kapitein in verzekering gesteld. Hoe lang de vrijheidsbeneming van deze brutale Chinese kapitein zal geschieden, is niet bekend.  Voor ons is het duidelijk dat er in de affaire van deze zes hektrawlers, een enorme doti wordt gespeeld en dat die doti is begonnen binnen het ministerie van Landbouw, Veelteelt en Visserij en dat er tot nog toe geen duidelijkheid door de regering is verschaft in deze onsmakelijke affaire.  Keerpunt is ervan overtuigd dat de president met deze zaak in zijn maag zit, omdat de corrupte bende om hem heen zeer vermoedelijk verstrekkende afspraken heeft gemaakt met de vertegenwoordigers hier ter stede van deze schepen en het thans niet eenvoudig is ze weg te sturen. Er wordt dus weer behoorlijk getalmd en er is misschien wel sprake van tijd winnen om de corruptelingen en de vertegenwoordigers van de hektrawlers toch nog aan een of andere fromu vergunning te helpen, wat tot groot nadeel van Suriname en zijn visbestanden zal leiden. Deze fabriekschepen zijn plunderaars en dat is internationaal bekend. Overal waar ze te werk zijn gegaan, zijn visbestanden onherstelbaar vernietigd en dat moeten we hier helemaal niet hebben.  Als men het er voor over heeft vele duizenden kilometers van de thuishaven te gaan vissen, dan geeft dat aan, dat men in de eigen streken de zaak al helemaal heeft vernietigd.  Men is momenteel bezig de kuststreken van andere staten ver van huis te plunderen en Suriname is een goed mikpunt. Bouterse en zijn kliek moeten er niet aan denken deze lieden alsnog een vergunning te verlenen. Doen ze dat wel, dan zullen velen die alsnog op de NDP wilden stemmen, in mei volgend jaar anders beslissen. Bouterse moet tonen boven partijen te staan en het belang van dit land doen prevaleren. Hij mag als eerste burger van dit land niet zwichten voor druk uit zijn eigen gelederen, noch voor die uit een hier geaccrediteerde ambassadeur die alleen maar aan de belangen van zijn eigen land denkt en steeds met een ‘win-win’ smoesje tracht  zijn eigen grote voordeel te behalen. Het belang van Suriname moet te allen tijde voor gaan.