May 5, 2019


RANCUNE NA ONTHULLING CORRUPTIE


May 5, 2019

Er gebeuren zeer rare dingen in dit land en het wordt steeds duidelijker dat onder de regering Bouterse, zich zaken hebben voorgedaan en nog steeds voordoen, die alles te maken hebben met zware corruptie. En als deze zaken eenmaal aan het licht worden gebracht, wordt er ook alles aan gedaan ze in de doofpot te doen belanden, omdat de grote dief niet kan optreden tegen de kleinere dief die het verkeerde voorbeeld heeft gehad en nu ook een kans heeft gewaagd om een nyan te maken. Gedurende de afgelopen negen jaar van het regiem Bouterse, is er naar hartenlust fraude gepleegd binnen de publieke sector en ook is er naar hartenlust gestolen bij parastatalen, bij het grote Carifesta feest, bij het project Naschoolse Opvang, het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, de Telecommunicatie Autoriteit Suriname, TAS, en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Te veel om op te  noemen. Het is alsof men tien jaar lang gewacht had 2000-2010, om daarna als hongerige wolven te springen op de staatsfinanciën en misbruik te maken van hetgeen van de gehele natie is en niet van een kleine ploeg rovers.  We hebben het zo vaak gehad over al hetgeen er  aan corrupt handelen heeft plaatsgevonden tijdens de regering van Jules Albert Wijdenbosch. We memoreren dan wederom de grove corruptie bij de bouw van de bruggen over de Coppename- en Surinamerivier,  de aanschaf van materieel ten bate van het Nationaal Leger, het gerommel met de zogeheten Productie Investering Fondsen, PIF, en de daarmede gepaard gaande uitholling van de kleinere staatsbanken.  Er is tussen 1996-2000 vreselijk gestolen door de NDP -kliek onder leiding van Wijdenbosch en de geschiedenis heeft zich in de afgelopen negen jaar weer op ongestrafte wijze gemanifesteerd. En als de procureur-generaal uit hoofde van zijn functie en naar eer en geweten zijn werk wenst te doen, worden hem de bescheiden om tot een kloppend justitieel onderzoek te geraken, op moedwillige wijze onthouden. Op geraffineerde wijze wordt er gestolen door mensen die denken dat Suriname van hen is en daarom niet schromen om lukraak belastinggelden te verduisteren. Het politiseren  van banken oftewel pogingen daartoe ondernemen, maakt deel uit van het plaatje dat de mogelijkheid moet bieden om verder te kunnen jatten. Plunderen en nog eens plunderen is het devies en dan maakt het niet of dat via fromu en slecht doordachte fiscale maatregelen plaatsvindt of door het monopoliseren van een staatsbank. De ruimte moet blijven om op slinkse wijze aan andermans geld te kunnen komen. Momenteel zijn er toch wel ernstige aanwijzingen dat er ook gerommeld is en nog steeds wordt met staatstegoeden op een kleinere staatsbank. Er zal de komende maanden nog veel meer aan het licht komen, maar echt geslaagd onderzoek plegen, zal natuurlijk weer worden belemmerd c.q. gesaboteerd. Nu reeds worden er strafmaatregelen aangekondigd tegen de zogeheten klokkenluiders. Geeft allemaal aan dat de schuldigen niet zichtbaar gemaakt mogen worden en de diefstal ongehinderd voortgang moet kunnen vinden. Ook na deze onthullingen zal er alles aan gedaan worden om een eventueel justitieel onderzoek te frustreren door  de procureur-generaal niet de noodzakelijke documenten te overhandigen. Het is dan ook geen wonder dat men er alles aan doet om banken te politiseren en loyalisten en pajongwaaiers te positioneren die bereid zijn uw spaargelden op slinkse wijze te verduisteren.