May 5, 2019


GEEN STOPPEN AAN


May 5, 2019

Niets wijst erop dat de Cessna toestellen, vol beladen met drugs en afkomstig uit Brazilië,  het vliegen op ons land zullen staken. Afgelopen dinsdag werd er onder meer door de politie gemeld, dat langs de weg die naar Afobaka leidt, ter hoogte van mast 35, een vliegtuig van het type Cessna was neergestort. Bij aankomst van de politie werd een uitgebrande Cessna aangetroffen met enkele meters van het toestel verwijderd, het ontzielde lichaam van een man, vermoedelijk de piloot. Al spoedig kon worden opgemaakt dat het om een Braziliaan gaat en dat het toestel, gezien de registratienummers, uit Brazilië afkomstig was. Het lijk van de Braziliaan vertoonde geen sporen van letsel opgelopen bij het neerstorten van het toestel of anderzijds. Wel kon gelijk worden vastgesteld, dat er meerdere personen waren geweest na het neerstorten van het toestel en dat de vermoedelijke  piloot was weggesleept van de locatie waar het vliegtuig was neergestort. Ook zijn er naar wij vernemen, sporen aangetroffen die erop duiden dat er auto’s vlak bij het uitgebrande toestel zijn geweest. Vanwege justitie is er sectie op het lijk gelast.  De politie heeft inmiddels gemeld dat het vrijwel zeker is dat het toestel  dat zeer laag ons grondgebied is binnengevlogen, een lading drugs had afgeleverd kort voordat het is neergestort. Dat  dit soort clandestiene vluchten plaatsvinden en thans zonder al te veel risico voor de piloten kunnen worden uitgevoerd, komt omdat ons radarsysteem al langer dan een jaar door vermoedelijk zeer slecht onderhoud is uitgevallen en tot nog toe er geen pogingen zijn ondernomen om het wederom operationeel te krijgen. Naar wij voorts vernemen, is het vrijwel zeker dat het toestel na de crash niet in brand is gevlogen. De piloot heeft bij het benaderen van plek waar er geland zou worden, vermoedelijk een inschattingsfout gemaakt en bij een geringe snelheid een boomtop geraakt waarna het toestel neerstortte. Volgens onze bron binnen luchtvaartkringen, zijn er sterke aanwijzingen dat het toestel toen niet in brand is gevlogen. De piloot moet toen uit het toestel zijn gehaald, weggesleept waarna door derden het toestel in brand werd gestoken om zoveel mogelijk sporen te kunnen wissen.  Het is daarbij niet uitgesloten dat derden genoeg tijd hebben gehad om de lading uit het toestel te verwijderen en het vliegtuig vervolgens in brand te steken. Sectie zal uitwijzen wat de doodsoorzaak van de piloot is geweest. Dat er in ons land lieden zijn die nog steeds zeer intensief bezig zijn met de handel en doorvoer van verdovende middelen en in het bijzonder cocaïne, behoeft geen betoog. Dat de overheid niet voldoende doet om deze handel te bestrijden, is ook geen geheim.  Enkele maanden geleden werd in Brazilië een groot netwerk van drugshandel en de daarbij betrokken personen opgerold. Dit kon geschieden door een zeer nauwe samenwerking tussen de Braziliaanse anti-narcoticadiensten, de Drug Enforcement Administration, DEA, en andere buitenlandse diensten die zich bezighouden met de drugsbestrijding. Bij deze grootschalige actie werden ook vliegtuigen die gebruikt werden door deze bende en ander materieel, in beslag genomen. Er volgden tientallen arrestaties in verschillende Braziliaanse staten in het noorden van het land. Opvallend was dat Suriname heel nadrukkelijk werd genoemd als land dat wordt gebruikt als doorvoerstation richting West –Europa. In Brazilië, de Verenigde Staten, Frankrijk en andere landen die samenspannen in de strijd tegen de handel in voornamelijk cocaïne uit Latijns-Amerika, weet men dat de strijd tegen de handel en doorvoer van drugs nog lang niet gestreden is en dat de enorme vraag naar en de hoge prijs die betaald wordt voor cocaïne en andere verdovende middelen, maken dat de drugscriminelen actief zullen blijven. De crash van afgelopen dinsdag in het district Para van een Cessna, is de zoveelste concrete aanduiding dat deze vorm van zware criminaliteit hier goed wortel heeft geschoten en dat we zeer onvoldoende in staat zijn of de wil tonen de juiste maatregelen te treffen. Tot op heden heeft deze overheid de samenwerking met de voormelde DEA niet wederom strak genoeg aangehaald. Geeft dus ook aan in welke mate ze bereid is deze vorm van zware criminaliteit op de juiste wijze het hoofd te bieden.