May 5, 2019


KUSTWACHT MOET OPTREDEN TEGEN PLUNDERENDE HEKTRAWLERS


May 5, 2019

President Bouterse heeft aan het Visserscollectief beloofd de zaak van de zes Chinese hektrawlers in onze wateren aan te pakken. Ruim een week geleden is er al een hektrawler die in onze wateren illegaal aan het vissen was, door de Kustwacht aan de ketting gelegd. Elke activiteit die deze schepen ontplooien in onze wateren is illegaal, omdat zij geen vergunning hebben van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Keerpunt vraagt zich af, wat er nu zal gebeuren met de overige vijf hektrawlers die voor onze kust voor anker liggen en heel gemakkelijk stiekem grootschalig te vissen. De visserijsector merkt nu al dat de hoeveelheid vis in onze wateren zwaar afgenomen is. Het zal daarom niet lang meer duren alvorens wij de gevolgen zullen merken van overbevissing waardoor de totale sector kapotgemaakt zal worden. Of wil de overheid pas de Kustwacht inzetten, wanneer wij zonder vis te zitten? Waarom geeft de regering de Kustwacht niet de opdracht rigoureus op te treden tegen deze fabrieksschepen? Keerpunt vraagt zich af, waarom deze schepen zich nog steeds bevinden voor onze kust. Als zij geen toestemming/vergunning hebben, moeten zij gewoon vertrekken en niet overduidelijk voor de kust blijven dobberen alsof er iets gaat veranderen aan het voorlopige besluit van de regering. Keerpunt heeft sterk het gevoel, dat er veel meer speelt en dat deze trawlers bewust voor de kust blijven liggen in afwachting van de ‘goedkeuring’ van de overheid, zodat zij met hun plundering kunnen beginnen. Het optreden tegen de Chinese fabriekshektrawlers ligt sinds vorige week op het bord van procureur-generaal, PG, Roy Baidjnath Panday. De Kustwacht is volgens de wet, ondergeschikt aan de PG. Normaal gesproken zorgt een Kustwacht voor de controle en wetshandhaving op zee. Men beschikt over schepen en die schepen dienen om onder meer de visserij te controleren en men kan hulp bieden bij calamiteiten op zee. Helaas houdt men zich niet aan deze taakomschrijving. De boten van onze Kustwacht liggen vaker aan de kade, dan voor onze kust. De regering Bouterse I heeft destijds voor de Kustwacht drie indrukwekkende vaartuigen in Frankrijk gekocht. Waarom heeft de regering deze boten van een paar miljoen euro aangeschaft voor een Kustwacht, als die toch niet optimaal worden ingezet? Gezien het feit dat onze Kustwacht meer verworden is tot een kadewacht en de schepen nauwelijks uitvaren, is er ook een chaotische toestand op zee en doen Guyanese vissers precies wat ze willen en vissen op plaatsen, waar ze helemaal niet actief mogen zijn. Keerpunt is het incident van vorig jaar met de zeerovers voor de kust op vissersboten niet vergeten. Ook toen bleef hulp door de Kustwacht schaars, want enkele lichamen werden pas gesignaleerd toen piloten van Gum Air op eigen initiatief een zoekactie startten. Gelukkig is het zo dat de procureur-generaal direct maatregelen heeft getroffen door de Kustwacht erop uit te sturen. Deze actie heeft ertoe geleid dat alvast een hektrawler aan de ketting werd gelegd en de kapitein in verzekerde bewaring geplaatst. De regering dient nu niets anders te doen dan de overige vijf hektrawlers te sommeren uit onze wateren te vertrekken.