May 5, 2019


HOE KAN AVD PAS NA MIDDERNACHT EINDIGEN?


May 5, 2019

De Avondvierdaagse, AVD, is al 55 jaar een terugkerend evenement, waarnaar velen in de samenleving uitkijken. De afgelopen decennia hebben verschillende gerenommeerde bedrijven hun naam gekoppeld aan dit evenement, zodat de continuïteit gewaarborgd kon worden en het verzekerd was van een gegarandeerde financiële ondersteuning. Hierdoor zou je kunnen veronderstellen, dat organisatie en activiteiten na 55 jaar goed gestructureerd zouden moeten geschieden. Helaas is de realiteit anders. Vorige week zaterdag was de laatste dag van de wandelmars en velen spraken hun misnoegen uit toen bleek dat de groepen pas na middernacht aankwamen op het terrein van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel, BVSS. Op sociale media plaatsten ouders en verzorgers verschillende reacties waaruit duidelijk werd, dat de AVD een structurele verbetering dient te ondergaan. De reactie van meneer Sherwin Valies was voor Keerpunt de aanleiding, om dit artikel te schrijven. Zijn reactie luidde als volgt: Ik ben teleurgesteld. Serieus teleurgesteld. We kunnen in dit land niet plannen en zaken overzien. Er zijn geen regels, en iedereen doet maar wat die denkt te mogen doen. De slechtst georganiseerde mars vanaf ik die ken. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een laatste dag (de kortste dag nota bene) om 02.45 eindigt? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat junioren onder de 12 jaar in seniorengroepen lopen? Hoe is het mogelijk dat auto’s rijden tussen lopers? Serieus, hoe komt dat? Hoe komt het dat de laatste groep rond 19.00 uur vertrekt vanuit BVSS? Na 55 jaar een wandelmars organiseren, is er geen goed draaiboek? Wie coördineert deze wandelmars de gehele route door? Zijn er geen communicatiemiddelen met een orde-team dat dwars door de route op basis van duidelijke instructies, de route en de wandelaars coördineert? Ik snap ook niet dat Fernandes zo een professioneel bedrijf, zijn goede naam consequent verbindt aan de wandelmars en geen eisen stelt!

Dat gedoe van de hotspot is ook aan een grondige evaluatie toe. Sorry, de hele wandelmars moet grondig geëvalueerd worden. Ook de leiding van de mars. Als dhr. Olivieira en zijn team het niet aankunnen, vraag hulp. De wandelmars is een internationale activiteit. Suriname kan hier munt uit slaan. Laten wij het goed doen! De route van de mars moet maanden voor de mars bekend zijn. De politie moet een plan hebben. Een plan i.v.m. de doorstroom van automobilisten en uitgangswegen i.v.m. de wandelroute. Politieagenten regelen het verkeer zonder een gedegen planning. De individuele lopers zijn een stuk verdriet. Totale chaos! Mensen lopen de route twee, drie keer en lopen voor, tussen, naast de groepen? Hoe dan?

Ouders, waar is jullie verantwoordelijkheid? Hoe kunnen ouders met baby’s van nog geen anderhalf jaar op de arm, of in babywagens om 01.30 in de ochtend over straat? Hoe, mi mama? Ik zie kinderen (geschat) tussen de 12-16 jaar tijdens de loop met literflessen sterke drank. Moeten ze niet thuis zijn? Wat gebeurt er?

Oplossingen: ·Evaluatie: wat gaat goed en wat ging minder goed moet absoluut veranderen. 
– geen hotspots meer. 
– geen politieke inmenging. (doe desnoods een politieke mars)
– auto’s verboden in de straten waar er gelopen wordt. 
– politieplan i.v.m. de doorstroom van het verkeer. 
– individuele lopers eerder laten beginnen of een andere route laten lopen. 
– geen drank in flessen verkopen langs de route. En absoluut geen sterke drank verkopen aan minderjarigen. 
– duidelijke regels voor deelnemers, publiek en iedereen die aan de wandelmars deelneemt.
– Er moet een commissie of een werkgroep komen die de BVSS gaat sturen. Sportzaken, bedrijfsleven, politie, sponsoren.

Het commentaar van meneer Valies is geheel terecht en Keerpunt had het niet beter kunnen verwoorden. Zijn observaties zijn juist en de organisatie moet het zeker overwegen om al deze punten grondig te bestuderen en doorvoeren.