‘De keerzijde van de medaille van SPSB bankkasfraude op rekening van seniorenburger’

De directeur van de Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB) werd tot tweemaal toe ontslagen als minister en is naar het zich laat aanzien, een uitmuntende bankdirecteur geworden.

Heeft hij geleerd uit zijn management fouten uit het verleden of fungeert hij nu slechts als pion in het huidige monetair bestel van het land? Als een leek trad hij toe in het bankwezen van Suriname en is nu wellicht de beste bankdirecteur in ons land, die internationale awards in de wacht sleept, zij het dat het geen awards zijn die gerelateerd zijn aan financieel-monetaire prestaties.

Bij de transformatie van de oude staatsbank naar een moderne financiële instelling, is het de vraag hoe er wordt opgetreden tegen corrupte en frauduleuze handelingen van personeel. Wordt er corrigerend opgetreden of is het zand erover? De familie had het vermoeden van een bankkasfraude toen wij onregelmatigheden ontdekten in het spaarbankboekje van een alleenstaande seniorenburger en rapporteerde dit aan de bank. Een staflid van de bank stelde toen dat het om kasopnames met een cheque aan toonder ging en dat er niets aan de hand was. De familie liet zich niet met een kluitje in het riet sturen en gaf aan, dat het gestelde niet tot uiting kwam op de kwitanties en dat diverse saldi in het spaarbankboekje niet klopten. Het leek alsof er geld van de rekening werd gelicht en een deel niet in het spaarboekje werd verwerkt waardoor er saldoverschillen zijn in het boekje. Ook bleek het mogelijk dat vreemden, al dan niet met medewerking van het bankpersoneel, zonder zich te identificeren geld lichten van de rekening van de seniorenburger. Vanaf toen was het afhandelen van deze aangelegenheid een Leiden in last die nu anderhalf jaar duurt.

MODERNE BANK

Door mijn contact met diverse instanties in verband met deze case, concludeer ik dat de slechte behandeling die wij krijgen van de SPSB, mij niet zou zijn overkomen bij andere moderne banken in Suriname.

De directeur van de SPSB proclameert in de media, dat zijn bank een moderne financiële instelling is, maar de ervaring heeft mij geleerd, dat deze bank bij belangrijke autoriteiten nog niet als zodanig te boek staat. Terwijl de DSB, RBT, VCB, Hakrinbank en Finabank, wel zo te boek staan.

– Als rekeninghouder van de RBT en DSB Bank komt, het weleens voor dat POS-transacties niet feilloos verlopen en er saldo verschillen ontstaan. Door middel van een simpel telefoonbankingsysteem kan er gecommuniceerd worden met een vriendelijke beschaafde RBT/DSB-medewerker en worden direct eventuele saldoverschillen geverifieerd en snel, correct en efficiënt afgehandeld.

– Het is mij bekend dat bij deze moderne financiële instellingen bij elke transactie identificatie verplicht is.

– Cheques aan toonder worden bij RBT en andere bonafide instellingen en bedrijven niet geaccepteerd.

– Bij de SPSB wacht ik al anderhalf jaar op de afhandeling van vermeende kassafraude en in afwachting daarvan is geen enkele transactie mogelijk. Bij telefonisch contact wordt ik door quasi vriendelijke receptionisten afgescheept of doorverbonden naar een doolhof van kapotte toestellen. De verklaring voor bedenkelijke kassatransacties is dat het om cheques aan toonder gaat en dat wellicht identificatie hierbij niet verplicht is gesteld.

Ik heb gewerkt bij organisaties waar het personeel internationale trainingen heeft gevolgd, maar vanwege de organisatiecultuur is hetgeen zij hebben geleerd, niet tot uiting gekomen in hun functionering.

Het is publiek geheim dat bij staatsorganisaties/- bedrijven het personeel een functiegerichte training als een welkome aanvulling van hun curriculum vitae ziet.

Wellicht is het eerdergenoemde ook het geval bij de SPSB en alle medailles ten spijt, bij het doorvoeren van veranderingen bij een lanti werkplaats, moeten de teugels strak gehouden worden. Als dat niet gebeurt, is de modernisering gedoemd te mislukken.

Uit de persberichten krijg ik de indruk dat de directeur in een ivoren toren zit en delegeert naar zijn managementteam en geen beeld heeft van de misstanden binnen zijn bank.

Hoop niet dat hij wordt als de ex-directeuren van DSB, NOB, etc.

M.O.

More
articles