April 12, 2019


Eredoctoraat toegekend aan Carlo Jadnanansing


April 12, 2019

In de Centrumkerk heeft het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), gisteravond een eredoctoraat toegekend aan Carlo Randjit Jadnanansing. Dit op voorstel en voordracht van de Faculteit der Juridi-sche Wetenschappen en op voordracht van de Commis-sie voor Promoties en Eredoctoraat. Een eredoctoraat wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op wetenschappelijk, maatschappelijk of politiek gebied. De dochter van Jadnanansing, Tanja Jadnanansing, presenteerde zijn curriculum vitae. Hij staat bekend als een notaris en is onder andere docent op de universiteit en zat in tal van besturen. De laudatio werd uitgesproken door de erepromotor Antony Caram van AdeKUS. Jadnanansing noemde in zijn dankwoord zijn familie, vrienden en in het bijzonder zijn vader, die als droom had dat een van zijn zonen notaris zou worden. “Je moet kiezen voor een studie waar je geen baas boven je hebt en heel goed kan verdienen. Kijk bijvoorbeeld naar de notarissen, die zetten alleen hun handtekening en de kassa begint te rinkelen’’, had mijn vader gezegd. Helaas heeft mijn vader de beëdiging van mij tot notaris niet kunnen meemaken’’, zei Jadnanansing. Echter heeft zijn vader de periode in de jaren zeventig wel meegemaakt toen hij de advocatuur uitoefende. Helaas was zijn vader niet tevreden over zijn beroepskeuze als advocaat, omdat hij van mening was dat een advocaat een halve boef was, om-dat die bij de verdediging van zijn cliënt, ge-dwongen was hele en halve onwaarheden te debiteren. Echter had Jadnanansing een ander mening hierover, de advocaat vervult net als de rechter en officier van justitie, een belangrijke rol bij het vinden van de waarheid. Jadnanansing was op de middelbare school, de AMS, heel gauw geïnteresseerd geraakt in literatuurwetenschap. In deze periode heeft hij het meest genoten van de literatuurlessen van mr. dr. Henk Eersel. “Hij inspireerde mij om ondanks het feit dat ik gekozen heb voor de rechterstudie, toch aandacht te blijven besteden aan de wereld literatuur.” Ook zijn geschiedenisdocent, dr. Eugene Gessel, inspireerde hem. ‘’Hij zei eens aan zijn studenten: “De tijd van de adel is voorbij, maar als je hard je best doet en blijft studeren, kunnen jullie uiteindelijk met mij behoren tot de intellectuelen adel.”’’ Deze uitspraak heeft diepe indruk gemaakt op Jadnanansing. Tijdens deze plechtigheid presenteerde hij een onderzoek naar het grondbeleid: Terugkeer in de boezem van de staat. Hij sprak hier onder andere over de boedelproblematiek in Suriname. In de laatste jaarrede heeft de president aangegeven, dat hij het domeindecreet operationeel zal maken. Jadnanansing ziet het belang hiervan en hoopt vooralsnog dat dit wordt uitgevoerd. Het gaat veel om verlaten plantages, waarmee niets wordt gedaan en die zijn vaak van mensen die in het buitenland wonen. Nadat het officieel gedeelte rond was afgelopen, was er een receptie voor de genodigden in de Buitensociëteit Het Park.   door Kimberley Fräser