April 12, 2019


26% bevolking lijdt aan overgewicht


April 12, 2019

Uit onderzoek van de Food and Agriculture Organization/Europese Unie (FAO/EU), is gebleken dat de Food & Nutricion Security (FNS)-situatie in Suriname wordt gekenmerkt door ondervoeding en overvoeding, waarbij ongeveer 9 procent van de kinderen jonger dan 5 jaar ondervoed is, 25 procent van de vrouwen lijdt aan bloedarmoede en 8 procent van de kinderen heeft een vitamine A-tekort. Bovendien is 26 procent van de bevolking geclassificeerd als zwaarlijvig als gevolg van overvoeding. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is daarom samen met belanghebbenden bezig te brainstormen over voedselzekerheid en veiligheid in Suriname. De beoordeling en aanbevelingen van het FNS werden vanmorgen gedaan tijdens een workshop in Royal Torarica. Het FNS-beleid wordt ondersteund door FAO/EU. Volgens waarnemend directeur Deepak Jairam van het ministerie van LVV, is de verantwoordelijkheid van FNS niet beperkt tot het ministerie van LVV. Ook andere instanties waaronder de ministeries Volksgezondheid, Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en Regionale Ontwikkeling (RO), worden betrokken. De private sector en het maatschappelijk middenveld zijn eveneens van belang voor het realiseren van het FNS-concept. Door middel van trainingen, sessies en workshops in de periode 2018-2019, is er een aanvang gemaakt om Suriname bewuster te maken van de voordelen van het FNS-concept. “Hierdoor is een basis ontstaan bij de betrokkenen om dit concept verder uit te werken. Tijdens de workshop zullen deskundigen, consultants en andere betrokkenen bij het FNS gebeu- ren, informatie verschaffen over dit programma”, aldus Jairam. Vicepresident Ashwin Adhin gaf aan dat voedselzekerheid gekoppeld is aan voedselveiligheid, beide zijn belangrijk. “Als we overgaan tot voedselzekerheid, betekent het dat we zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen moeten gaan gebruiken. Naast veilig voedsel moet er ook gezorgd worden dat voedsel betaalbaar is voor de consument, waarbij beperkingen worden aangebracht en innovatie wordt toegepast.’’ Twee belangrijke problemen zijn volgens Adhin: onvoldoende voedsel voor een deel van de bevolking, voornamelijk kinderen en overconsumptie, waarbij er te veel en onevenwichtige voeding wordt gegeten, bestaande uit veel olie en suiker. In 2015 ondersteunde de FAO deze voorbereiding van het FNS-beleid. Het onderzoek in Suriname gaat over de ‘Beschik-baarheid’ van betaalbare en gezonde voeding (productie en import/export), en de ‘Toegang’ tot voeding via het inkomen/so-ciale programma’s en de markt (aanbod) en het benutten door voedselkeuzes en voedselveiligheid, ook voor de lange termijn (Duurzaamheid). Groepen die kwetsbaar zijn voor ondervoeding, zijn vrouwen en kinderen, evenals lagere socio-economische segmenten van de bevolking. De bevolking in het binnenland is meer geïsoleerd en afhankelijk van eigen middelen. Een breed scala van sociaal-economische groepen is kwetsbaar in termen van overvoeding. Landbouwproductie bepaalt grotendeels de beschikbaarheid. De productie voor export wordt voornamelijk door grootschalige bedrijven gerealiseerd, terwijl veel kleine en vaak parttime producenten op de binnenlandse markt actief zijn. De sector heeft inefficiënties langs de productieketen, resulterend in substantieel hogere prijzen dan op de internationale markten. Geïdentificeerde factoren zijn lage productiviteit als gevolg van slecht genetisch materiaal en beheer (overmatig gebruik van pesticiden), beperkte ondersteuning voor onderzoek en uitbreiding, verspreide en ongecoördineerde kleine productie, verliezen na de oogst en inefficiënties in marketing en verwerking. Een groot deel van het geconsumeerde voedsel, evenals de meeste inputs voor veeteelt, worden geïmporteerd. ‘Toegang’ tot voedsel heeft te maken met de afnemende koopkracht en het risico door aanhoudende inflatie. De werkloosheid is naar verluidt een gematigde 8-19 procent, maar wordt beschouwd als een gebied van toekomstige zorg. Er is een onderscheid tussen de bevolking in stedelijke/landelijke gebieden aan de kust en de geïsoleerde gemeenschappen in het binnenland. ‘Gebruik’ gaat over keuzes voor het consumeren van gezond voedsel met betrekking tot levensstijl en voedingsbewustzijn. Bovendien is voedselveiligheid een belangrijk punt, omdat pesticiden / herbiciden een integraal onderdeel vormen van het landbouwproductieproces. ‘Duurzaamheid’ kijkt naar toekomstige risico’s voor FNS afkomstig van B.V. klimaatverandering met stijging van het zeewaterniveau, economische of sociale ontwikkelingen.   -door Kimberley Fräser-