April 12, 2019


Adhin: ‘Ambtenaren nooit genoemd’


April 12, 2019

Vicepresident Ashwin Adhin, is gisteren in het parlement teruggekomen op hetgeen assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) heeft gezegd. Volgens Gajadien heeft de vicepresident in Ocer gesteld, dat er 83.000 ambtenaren zijn. Met dit getal heeft de vicepresident naar zeggen van Gajadien het volk misleid. Adhin weersprak de aantijging en zei dat mensen niet goed luisteren. Hij stelde dat hij het woord ambtenaren nooit gebruikt heeft. “Het klinkt misschien vreemd in de oren, maar dan moeten we het betoog dat ik niet hier heb gehouden, goed beluisteren”, zei Adhin. De vicepresident zou op 29 maart tijdens een massameeting in Ocer hebben gezegd, dat er 83.000 ambtenaren op de betaalrol van de overheid staan en dat de oppositie wilde dat 27.000 mensen op straat gezet moeten worden om de crisis te beteugelen. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid, zou afgelopen dinsdag in het parlement hebben gezegd dat het aantal ambtenaren niet 83.000, maar ongeveer 40.000 is. Moestadja zei niet uit te sluiten, dat de vicepresident het getal (83.000) heeft gebruikt van de Cebuma-uitdraai voor de betalingen van personen. Adhin: “Het kunnen nooit slechts 83.000 ambtenaren zijn, want we weten van oudsher hoeveel ambtenaren bij de overheid zijn. De discussie die aangezwengeld is, was wat de lasten per maand zijn voor de overheid en wat in gedrang komt als we 27.000 mensen op straat zouden moeten zetten.” De vicepresident stelde dat er wel 83.000 mensen op de betaalrol van de overheid voorkomen. Deze verdeelde hij over de laatste cijfers voor maart 2019, waaronder 38.338 personen met een vaste aanstelling; 3.424 personen met een arbeidsovereenkomst en 2.392 personen met een tijdelijke aanstelling. Daarnaast is er ook het verplegend personeel en zijn er onderwijzers en personen die onderstand en pensioen ontvangen. Dit alles komt op 83.152 en een derde daarvan is 27.000. Adhin vroeg de leden het betoog weer te beluisteren: “Er is gezegd dat er mensen zijn bij de overheid die afhankelijk zijn van de maandelijkse lasten.’’ Alle twijfels zullen volgens de vicepresident weggenomen worden als men opnieuw naar het betoog luistert. -door Priscilla Kia-