April 10, 2019


VS willen witwassen en terrorisme in Suriname helpen bestrijden


April 10, 2019

De Amerikaanse ambassade financiert een reeks activiteiten om het vermogen van Suriname om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, te verbeteren. De eerste van deze activiteiten was de lancering van het Anti-Money Laundering Programme in februari 2018. De Verenigde Staten hebben al US-dollar 430.000 toegezegd in fondsen voor deze activiteiten. Het project biedt technische ondersteuning om de regering van Suriname in staat te stellen een nationale risicobeoordeling voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering uit te voeren, de zogeheten nationale risicobeoordeling/National Risk Assessment (NRA) en een training om overheidsinstanties in staat te stellen om te identificeren, te rapporteren, te onderzoeken en vervolging van het witwassen van geld. De Amerikaanse ambassade coördineert dit project met de regering van Suriname. De regering van Suriname heeft technische ondersteuning aangevraagd om zich voor te bereiden op een aankomende evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De Amerikaanse financiering zal activiteiten ondersteunen die nodig zijn om de NRA te leiden in samenwerking met de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Partijen zullen coördineren bij het verstrekken van de risicobeoordelingsmethodologie en technische assistentie om te verzekeren dat de regering van Suriname succesvol is in het uitvoeren van de NRA in overeenstemming met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN) verzorgt technische en logistieke coördinatie in het land voor het programma. FATF is de internationale normeringsinstantie voor de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie. De FATF publiceerde 40 aanbevelingen die de internationaal onderschreven wereldwijde standaard zijn om de transparantie te vergroten en landen in staat te stellen met succes maatregelen te nemen tegen ongeoorloofd gebruik van hun financiële stelsel. De eerste aanbeveling is dat rechtsgebieden risico’s beoordelen en een op risico gebaseerde benadering toepassen.