Vijtien PA’s Hazard ingesloten

Er zijn nog tien penitentiaire ambtenaren (PA’s) van de strafinrichting Hazard in Nickerie in verzekering gesteld op verdenking van zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend van de gedetineerde Giovanni Griffith. Dit brengt het totaal aantal in verzekering gestelde PA’s in deze zaak op vijftien. Eerder waren er vijf gevangenisbewaarders in verzekering gesteld. Het is niet onwaarschijnlijk dat er nog meer koppen zullen rollen.
Volgens informatie van de krant, is inmiddels ook de driekoppige leiding van de strafinrichting op non-actief gesteld. De commandant regio West, hoofdinspecteur Retitia Forster, zegt aan de media, dat het onderzoek vlot verloopt en vergevorderd is.
Griffith is op zondag 24 maart levenloos binnengebracht bij de Spoed Eisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum (MMC). Zijn lichaam vertoonde sporen van geweld. Op de bewuste dag was Griffith ontvlucht uit de strafinrichting. Een groep PA’s zetten een zoekactie op touw en hielden hem nog dezelfde dag aan. Het vermoeden bestaat dat de PA’s daarna Griffith zodanig hebben mishandeld dat hij is komen te overlijden. Volgens de regiocommandant zijn de PA’s op grond hiervan aangehouden.
De recherche van Nieuw Nickerie is belast met het onderzoek bijgestaan door de afdeling Kapitale Delicten. Hoofdinspec-teur Forster zegt dat tegen iedereen die betrokken is geweest bij de aanhouding van Griffith, een onderzoek wordt ingesteld. De politiefunctionaris verwacht dat het stoffelijk overschot van Griffith dat door het Openbaar Ministerie in beslag is genomen, deze week zal worden afgestaan aan de naaste familie.

More
articles