April 9, 2019


‘Regering houdt wisselkoers kunstmatig laag


April 9, 2019

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën, is van mening dat de regering de wisselkoersen kunstmatig laag houdt. Dit zegt hij naar aanleiding van de interventie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) van euro 6 miljoen via de cambio’s. “De regering doet er alles aan om de koersen laag te houden in verband met de komende verkiezingen”, aldus Gajadien. Voor hem is het geen verrassing dat er wordt geïntervenieerd door de moederbank, gezien de financieel-economische situatie van het land niet rooskleurig is. “Als we zien dat de regering binnen korte tijd als SRD 400 miljoen aan monetaire financiering heeft afgedwongen en als we letten op het uitgavenpatroon, dan kan er gesteld worden dat de regering probeert om naar de verkiezingen toe, zoveel mogelijk zaken gratis aan te bieden aan de samenleving en anderzijds werken de onregelmatigheden, corruptie en het niet houden van aanbestedingen op onze economie”, zegt Gajadien. Hij geeft aan dat niet alleen via de geldwisselkantoren euro’s ter beschikking zijn gesteld, maar ook euro’s en US-dollars via de lokale banken. Gajadien vraagt zich af of de regering zich zal blijven beroepen op de monetaire reserve en haar populistisch beleid zal blijven voortzetten of als zij aan beleidsombuiging zal doen. Hij zegt dat met de monetaire financiering de regering haar staatsuitgaven doet en met de leningen die zij afsluit. De vreemde valuta die wij als land verdienen, wordt gebruikt om te interveniëren. Hij geeft aan dat wat nu gebeurt, ook gebeurde in de periode 2014-2015. “Zoals de tekenen erop wijzen, zal het een herhaling zijn van 2014-2015, waarbij dezelfde strategie zal worden gebruikt, namelijk monetair financieren en vervolgens blijven interveniëren met onze monetaire reserves”, zegt Gajadien. De VHP is bij een eventuele machtswisseling voorbereid op al deze zaken. Gajadien geeft aan dat de regering bezig is met strafbare feiten. Hij zegt dat indien de begroting zoals die nu is, wordt goedgekeurd, er overtreding zal plaatsvinden van de leningenwet. Hiervoor zullen de coalitie en de regering volgens hem verantwoordelijk gesteld moeten worden en er zal een diepgaand onderzoek bij de Centrale Bank moeten worden ingesteld om na te gaan waarmee men bezig was en als zij niet bezig waren met het destabiliseren van onze munt. door Johannes Damodar Patak