April 8, 2019


Jaarlijkse seniorendag Lions Club Kwatta in voorbereiding


April 8, 2019

Lions Club Kwatta is er voor het dienen van de gemeenschap en is inmiddels bezig om met een deel van de opbrengsten van de afgelopen Nationale Duck Curry competitie, de jaarlijkse seniorendag te organiseren. De competitie werd afgelopen zondag 31 maart voor de twaalfde keer georganiseerd door Lions Club Kwatta in samenwerking met Edward Bihary Suriname te Sana Budaya. Soerish Narain van Lions Club Kwatta zegt in gesprek met de krant, dat dit project in mei wordt uitgevoerd. Er zal een selectie gemaakt worden welke zal bestaan uit minderbedeelden die voorgedragen worden en ook uit individuen uit de bejaardentehuizen. De dag wordt waarschijnlijk in Mata Ghauri gehouden. De voorgaande jaren werd deze locatie uitgekozen. De bedoeling is de senioren een leuke dag te bezorgen, waarbij gezorgd voor een ontbijt, uitgebreide maaltijd, versnapering en een presentje. Behalve lekker eten, zijn er dansoptredens, muziek, toneel en andere leuke spelletjes. De organisatie is ook bezig met twee andere educatieve projecten, namelijk bij Scholengemeenschap Kwatta komt er een overloop van vleugel naar vleugel. Op een school aan de Indira Ghandiweg wordt een toilettengroep gerenoveerd. De organisatie begint in juli aan een nieuw jaar. Voor de viering wordt ook een budget gereserveerd. In augustus worden ook elk jaar schoolpakketten uitgedeeld aan de best geslaagden. Overige projecten betreffen educatieve uitjes voor leerlingen van district tot district.   -door Kimberley Fräser-