WAHRHEIT ODER DICHTUNG

Het betekent zoveel als ‘waarheid of verzinsel’ in het Duits en omdat ze ook in het machtige Duitsland zoveel te maken hebben gehad met verdraaiing van de waarheid en het verkondigen van regelrechte leugens, vooral in de periode tussen 1933 en 1945 van de vorige eeuw, was deze uitdrukking onder leiding van ene Jozef Goebbels, zeker van toepassing. Maar zoals het vaak gaat bij regiems onder leiding van usurpatoren die de macht coûte que coûte willen behouden, worden alle registers opengetrokken en de grootste en meest grove leugens en verzinsels aan het volk voorgehouden. Voor deze lieden geldt zeer zeker: het doel heiligt de middelen, en ze zijn daarom ook tot alles in staat. De afgelopen dagen hebben we te maken gehad met een lawine van leugens die vooral op het financieel-economische vlak werden gelanceerd en natuurlijk met de bedoeling de eigen fouten en tekortkomingen te verbloemen en voorgaande regeringen die het in financieel en vooral macro-economisch opzicht veel beter hebben gedaan, te bezoedelen. Het is daarom zeker toe te juichen, dat er nog steeds heel eerlijke en zeer deskundige mensen in ons midden zijn die de periode vanaf 1980 hebben meegemaakt en daardoor in staat zijn, de leugens die thans verkondigd worden, gelijk met vermelding van de juiste gegevens te ontkrachten. En die mensen zitten gelukkig in de Vereniging van Economisten, VES, en zijn niet bevreesd hetgeen als ‘Dichtung’ werd neergezet door ‘Wahrheit’ te pareren. De huidige machthebbers gaan er zeer vermoedelijk vanuit, dat de doorsnee Surinamer vergeten is wie in dit land voor hyperinflatie heeft zorggedragen en wie degenen zijn geweest die met veel moeite correctie hebben weten te plegen om het land wederom op het pad van daadwerkelijke ontwikkeling te brengen. Hyperinflatie was er in dit land in 1994 en wel een van 395 procent onder het kabinet van Jules Wijdenbosch, een NDP-regering. En laat dit NDP-kabinet het a.u.b. niet hebben over devaluaties, want dan weten wij precies in welke periodes die hebben plaatsgevonden. Allemaal onder de banier van de NDP. Wie schrapte de drie nullen achter de biljetten van de Surinaamse gulden in 2004? Niemand minder dan het Nieuw Front onder leiding van Runaldo Ronald Venetiaan als president, governor André Telting op de Centrale Bank en Humphrey Hildenberg als minister van Financiën. De SRD werd geïntroduceerd en genoot door prudent beleid van de regering Venetiaan, al spoedig een solide dekking. Het zou ons te ver voeren het gehele persbericht van de VES te bespreken (zie bericht elders in deze editie opgenomen) waar het bij ons wel om gaat, is dat de samenleving zich niet moet laten bedriegen door een stel geschiedvervalsers, dat moedwillig alles in het werk stellen om uit eigen eng belang het volk een rad voor ogen te draaien. De VES verdient een groot compliment en dient het volk voortdurend en tijdig voor te houden wat nu wel ‘Wahrheit’ is en wat als ‘Dichtung’ dient te worden herkend en gelijk aan de kaak gesteld. Vooral de kiesgerechtigden in deze samenleving dienen alert te zijn en blijven om zo te voorkomen, dat door goedgelovigheid men wederom de verkeerde keuzes maakt in mei van het komende jaar.

More
articles