April 8, 2019


Vrijstelling rechters zorgt voor speculatie


April 8, 2019

De vrijstelling van de drie kantonrechters Cynthia Valstein-Montnor tevens president van de Krijgsraad, Suzanne Chu en Rewita Chatterpal, beiden leden van de burgerkamer van de Krijgsraad, heeft op sociale media en in de samenleving geleid tot speculatie. Er wordt beweerd dat de vrijstelling van de rechters te maken heeft met het 8 Decemberstrafproces. De zaak is bij de Krijgsraad in staat wijzen. Er wordt medio dit jaar vonnis verwacht. “Uit de mededelingen van het hof ontstaat inderdaad de indruk dat de drie desbetreffende rechters vrijgesteld worden in verband met het 8 Decemberstrafproces. Echter is daarvan geen formele mededeling gedaan, dus kan ik dat niet bevestigen”, is het enige dat Hugo Essed, raadsman van de nabestaanden in het 8 Decemberstrafproces kwijt wil. Op sociale media doen geruchten de ronde dat de regering druk probeert uit oefenen op de rechterlijke macht. NDP-toppers hebben eerder op partijstructurenvergadering flink uitgehaald naar de rechterlijke macht. Ook ex-minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, heeft gezegd dat de rechterlijke macht, staatsgevaarlijk bezig is. De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en de Stichting 8 december 1982, hebben ook meerdere malen gevraagd om waakzaamheid. De vrijstelling van Valstein-Montnor geldt voor 1 april tot en met 15 augustus. Naar de redactie verneemt, heeft zij zelf het hof verzocht om dispensatie. De vrijstelling van Chatterpal en Chu is van 1 april tot en met 15 augustus. Zij zullen civiele zaken blijven behandelen. Chu zal ook de zaken in kort geding voortzetten. -door Johannes Damodar Patak-