April 7, 2019


VOEDSELPAKKETTEN VIA SOCIALE MEDIA


April 7, 2019

Vroeger waren het voornamelijk paarse loyalisten die net als de NDP-ressortleiders en werkers in aanmerking konden komen voor het kopen van een voedselpakket. Nu is de situatie veranderd. De voedselpakketten worden nu via sociale media ter verkoop aangeboden op basis van woonwijken. De service is zodanig verbeterd dat er ook aan huis wordt geleverd. Wie de pakketten distribueert en vanwaar de pakketten komen, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de pakketten dezelfde producten bevatten als de pakketten van het ministerie van Sociale Zaken. Blijkbaar gaat het wederom om een verkiezingsstunt om het volk om te kopen met een pakket. Het zijn meestal particulieren gelieerd aan de regering die in staat worden gesteld om de pakketten te verkopen. Met de belastinggelden van het volk worden de pakketten betaald, alleen om de verkiezingen van 2020 te winnen. Terwijl de regering zich verrijkt, moet het volk het doen met een voedselpakket. Het pakket bestaat uit diverse producten, onder andere rijst, toiletpapier, thee, suiker, kip. De afzetmarkt van Surinaamse pluimveehouders is niet vergroot door de pakketten, integendeel, die schieten er niets mee op, want in de pakketten zit buitenlandse kip, die is namelijk nog steeds goedkoper dan onze eigen Sranan fowru. De pakketten worden voor SRD 110 aangeboden. De voedselpakketten van de regering zijn goedkoper, terwijl die dezelfde producten bevatten. De NDP stelt op zo een manier loyalisten in staat om een yang te maken. Hetzelfde gebeurde enkele jaren geleden bij het project Naschoolse Opvang, toen kwamen partijleden in aanmerking voor de keukens en werd er een flinke hoeveelheid geld achterover gedrukt. Tot op heden is de zaak niet diepgaand onderzocht. De stukken zijn wel opgestuurd naar het Openbaar Ministerie, maar zijn onvolledig. Op zo een manier probeert de regering de indruk te wekken dat ze zich inzet voor het bestrijden van corruptie. Maar welke regering zou het risico nemen om net een jaar voor de verkiezingen, zichzelf de das om te doen door haar eigen partijleden achter slot en grendel te plaatsen?