April 7, 2019


IS ER SPRAKE VAN EEN SCENARIO?


April 7, 2019

Dayanand Dwarka heeft van de week zijn lidmaatschap bij de VHP opgezegd. Dit was geen verrassing, omdat de oud-VHP’er al geruime tijd heel kritisch was over de leiding van de VHP. Opmerkelijk zijn de onthullingen die hij gedaan heeft tijdens zijn persconferentie. Volgens hem zijn de VHP en de NDP bezig met een scenario om het electoraat voor de gek te houden. Alles zou in kannen en kruiken zijn om in 2020 een VHP/NDP regering te formeren. Hiertoe zouden er onderling al harde afspraken zijn gemaakt. Indien de woorden van Dwarka op waarheid berusten, zal dit groot verraad zijn naar het volk toe. Het volk plukt al negen jaar de wrange vruchten van het beleid van de NDP. Samenwerking met de paarse partij zou het vertrouwen van het electoraat enorm schaden. De VHP heeft tot op heden nog niet ontkent dat zij na de verkiezingen niet met de NDP zal samenwerken. Er is noch ontkend noch bevestigd. Dit maakt dat er een grote mate van wantrouwen heerst in de samenleving. Burgers weten niet wat ze moeten verwachten en houden hun hart vast voor een mogelijke samenwerking met de NDP. Het opengooien van de VHP ging al niet zo gemakkelijk. Een samenwerking met de NDP zou dan weleens de neergang van de oranje partij kunnen betekenen. De VHP dient heel voorzichtig te zijn in deze kwestie. Een coalitie vormen met een paarse partij betekent, zo blijkt uit het verleden, wat corruptie betreft een oogje dichtknijpen. Liefst twee ogen. Alle NDP-regeringen die ons land heeft gekend, hebben tijdens hun beleid een spoor van corruptie en financiële ellende getrokken. Het vertrouwen in de politiek zal dusdanig afnemen dat men in mindere mate naar de stembus zal gaan. Denk maar aan het verraad dat plaatsvond in 1996. Parlementariërs zijn toen – met het eigen belang in hun gedachten- overgelopen en werkten mee een regering te vormen waar het volk niet voor gekozen had, waardoor het vertrouwen in de politiek verder afnam. Wij hopen niet dat dit wederom zal geschieden.