April 5, 2019


Minister Samsoedien weerspreekt beschuldiging grondruil


April 5, 2019

De minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft gisteren de beschuldigingen van Edward Belfort (Abop) als zou het ministerie 840 ha grond van de staat geruild hebben tegen 32 ha eigendom van een particulier, weersproken. Belfort heeft de kwestie afgelopen dinsdag naar voren gebracht in het parlement. Toen was de minister niet aanwezig. Samsoedien gaf aan, dat Belfort niet heeft geschroomd om verregaande beschuldigingen te uiten aan haar adres. Zij zei niet te kunnen begrijpen dat Belfort geen bewijzen van deze transactie heeft overlegd in de vorm van een beschikking die door haar is ondertekend waaronder een notariële akte, een ruilovereenkomst, een hypothecair uittreksel of enig ander bewijs dat de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. “Dat zou van zorgvuldigheid hebben getuigd’’, zei Samsoedien die voorts stelde dat als Belfort niet slechts een gedeelte uit iemand anders werk had voorgedragen, maar op onderzoek was uitgegaan, zeker tot een andere conclusie zou zijn gekomen. ‘’Ik als minister van RGB, heb een dergelijke transactie nooit en te nimmer uitgevoerd, niet namens de staat en ook niet namens mezelf. De transactie bestaat dus niet’’, zei de minister. Zij deelde mee dat het bedrijf Dalian ten behoeve van het Fonds Woningbouw Lage Inkomensgroepen (FWLI) bouwt en dat er daarom een contract is gesloten tussen Dalian en het FWLI. Het zou volgens Samsoedien een simpel onderzoek zijn geweest. Belfort zou hiermee hebben voorkomen dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan zo een grote vorm van stemmingmakerij. De minister hoopt dat hiervan geen herhaling plaatsvindt. Belfort reageerde door te zeggen dat hij niets anders had verwacht van de minister. Hij zei dat hij negen vragen heeft gesteld die onbeantwoord zijn gebleven. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gaf aan dat het nu gaat om de beweringen die hij heeft gedaan en dat de vragen in de ronde van de regering beantwoord zullen worden. Rosellie Cotino (NDP) zei dat de manier waarop de zaak gepresenteerd is in het parlement, zij gehoopt had dat Belfort bewijzen had en dat het geen leugen was. Zij vroeg Belfort om alsnog de bewijzen in te dienen. Keshopersad Gangaram Panday (NDP) gaf aan dat Belfort niet heeft kunnen staven wat hij heeft beweerd. Indien blijkt dat hij niet het nodige bewijs kan leveren, moet Belfort zijn verontschuldigingen aan de minister aanbieden. Mahinder Jogi (VHP) wilde weten in wiens opdracht Dalian daar bezig is te bouwen en als er geen ruil heeft plaatsgevonden wie de eigenaren zijn, hoe en door wie het project waarmee Dalian bezig is, gefinancierd zal worden. Ook wilde hij weten wat de betrokkenheid is van de regering bij het project. Marinus Bee (Abop) wilde weten wat de titel is van de grond waarop de huizen worden gebouwd. De minister zei dat ze de titel van de grond kon natrekken. Echter de FWLI wordt beheerd door de SPSB. Dit fonds heeft ook de woningbouwprojecten op Richelieu, Waterland en Hanna’s Lust gefinancierd. Bee vroeg ook een afschrift van het contract, terwijl Jogi vroeg als de regering alle documenten en contracten met betrekking tot de bouw en financiering op dat terrein aan het parlement kan doen toekomen. Rachied Doekhie zei dat er geen kat-en-muisspel gespeeld moet worden, maar dat Belfort met de bewijzen moet komen. door Priscilla Kia