April 5, 2019


Ferrier zal niet schromen leerkracht te ontslaan


April 5, 2019

Onderwijsminister Lilian Ferrier gaf gisteren in De Nationale Assemblee aan, dat ontslag niet is uitgesloten voor de leerkracht die een leerling mishandelde. In een filmpje op sociale media, is te zien hoe de leerkracht de leerling over het schoolerf sleept. Het filmpje was gisteren ook te zien in het programma In de branding. De leerkracht geeft les aan een lbo-school te Brokopondo. De betrokken leerkracht is intussen geschorst. Docenten van de lbo-school zijn afgereisd naar Paramaribo om bij het ministerie te pleiten voor hun collega, maar dit verzoek wees de minister af. Volgens Ferrier is mishandeling van kinderen bij wet verboden en letten de buitenlandse mogendheden er streng op. Zij gaf verder aan dat de besproken leerkracht onbevoegd is. Volgens de minister beschikt hij over een Amto-diploma en is hij daardoor op de school geplaatst. Vanmorgen reisde er een delegatie van het ministerie af naar Brokopondo om te praten met de leerlingen. Parlementariër Raymond Sapoen, zegt desgevraagd dat als het onderwijsbestuur goed functioneerde, deze kwestie niet op het bord van de minister hoefde te komen en al helemaal niet in het parlement besproken hoefde te worden. Hij is van mening dat het erop lijkt alsof de leerkracht in de fout is gegaan, maar er moet volgens hem wel nagegaan worden wat hem tot deze handeling heeft gedreven. Wat de oorzaak ook is, Sapoen blijft erbij dat de leerkracht nooit aan het lijf van de leerling had moeten komen. De parlementariër zegt dat hij liever geen uitspraak doet over eventueel ontslag. Volgens hem is er een onderzoek gaande en zal de uitkomst moeten uitwijzen welke strafmaatregel passend is. Sapoen geeft aan dat het inzetten van iemand met een Amto-diploma een normale zaak is. Volgens hem worden vooral in het binnenland mensen met een dergelijk diploma ingezet, omdat daar het leerkrachtentekort het grootst is. De parlementariër is wel van mening dat deze leerkrachten een training moeten volgen waardoor ze leren hoe om te gaan met bepaalde situaties.