April 5, 2019


ABS-directeur ontkracht beschuldiging Hoefdraad


April 5, 2019

Iwan Sno, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), heeft vanmorgen op een persconferentie de beschuldiging van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, door middel van een presentatie ontkracht. Hoefdraad verwijt het ABS dat het in 2009 de cijfers van het bruto binnenlands product (bbp) heeft gemanipuleerd ten gunste van de toenmalige regering. Sno gaf aan dat het ABS geen statistieken produceert ten gunste van regeringen, maar op basis van internationale standaarden, waaronder de tien geboden van de statistiek. Op de uitnodiging van het ABS stond als agendapunt: ‘een verrassing’. Gehoopt werd dat Hoefdraad aanwezig zou zijn op de persconferentie, omdat Hoefdraad op 22 maart via de voorzitter van de Commissie Statistiek, de cijfers van het bbp had opgevraagd, nadat hij het ABS op 21 februari in het parlement had beschuldigd van manipulatie. Echter vernam het ABS op laatst moment dat Hoefdraad in het buitenland vertoeft en dat er niemand is om hem te vertegenwoordigen. Sno gaf aan dat hij door de toenmalige governor van de Centrale Bank, wijlen André Telting, gevraagd was om de bpp-cijfers eerder uit te geven. Het is het ABS toen gelukt om in mei 2010 de cijfers uit te brengen. De ABS-directeur benadrukte dat deze nimmer zes maanden eerder zijn gegeven zoals Hoefdraad beweert, maar ongeveer twee en een halve maand eerder. Normaal kwamen de bbp-cijfers in juli uit. Dit was vanaf 2005-2008 het geval. Volgens SNO probeert de minister het accent te verleggen door het te hebben over slechts een telefoontje vanuit de moederbank. Sno benadrukte dat elke governor een beroep op het ABS mag doen om de bbp-cijfers eerder uit te geven. Hij gaf aan dat het geen vreemde zaak is en dat hij het hierover schriftelijk heeft gehad met de voormalige minister van Financiën, Wonnie Boedhoe. Voor hem is de zaak technisch afgehandeld. Sno zei dat het hem bevreemdt dat Hoefdraad na jaren plotseling de bpp-cijfers van 2009 aanhaalt. Hij zei dat indien er wederom een beroep wordt gedaan op het ABS om eerder cijfers uit te brengen en het lukt, dat er dan geen tweede schatting zal komen, omdat politici volgens hem in ons land niet volwassen genoeg zijn om te begrijpen dat de tweede inschatting hoger of lager kan zijn. Uit correspondenties met collega’s uit de regio, liet Sno zien dat het normaal is dat de tweede inschatting of hoger of lager is. Ook vroeg hij zijn collega’s hoe hun ministers van Financiën reageerden hierop. Uit correspondentie bleek dat de ministers er niet blij om waren, “maar ze zeiden geen onnodige dingen”, aldus Sno. Hij benadrukte dat hij niets te verbergen heeft en dat hij nog steeds open staat voor een openbaar debat met Hoefdraad of een debat in het bijzijn van het ABS-bestuur. Sno blijft erbij dat Hoefdraad een lafaard is. Volgens hem doet de minister uitspraken zonder dat hij bewijs heeft. Hoefdraad noemde Sno ‘’mentaal gestoord’’. Sno presenteerde vandaag zijn curriculum vitae aan de pers en verschillende lidmaatschappen van internationale organisaties. Ook is hij in 2012 benoemd tot commandeur. Sno staat nog altijd open om door middel van dialoog zaken uit te praten met Hoefdraad. Hij merkt op dat de minister in het parlement vragen moest beantwoorden over het ontslag van Glenn Gersie, maar plotseling het ABS besprak. Sno vreest niet dat hij zijn baan zal verliezen. “De minister zal wel met een goede reden moeten komen”, zei hij. Over de deskundigheid van Hoefdraad wenste hij geen oordeel te vellen, hij laat dit over aan de president die ministers benoemt en ontslaat. Nu de minister zich zo opstelt, vraagt de ABS-directeur zich af als de minister dit alles niet van tevoren in elkaar heeft gezet door allereerst de subsidie niet op tijd over te maken. Hij verklaarde dat alle reserves van het ABS uitgeput zijn. “Hoe kunnen wij statistieken produceren wanneer het personeel door late storting van de subsidie niet over zijn lonen kan beschikken en acties voert”, aldus Sno. door Johannes Damodar Patak