April 5, 2019


USD 25 miljoen financiering zal prijzen basisgoederen omlaag brengen


April 5, 2019

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft in samenwerking met de International Islamic Trade Finance Cooperation (ITFC), een financieringsfaciliteit gesloten van US-dollar 25 miljoen voor het project: Financiering van de import van grond- en hulpstoffen, agrarische input en medicamenten. Financiënminister Gillmore Hoefdraad, vertoeft momenteel in Marokko voor het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst. Volgens HI&T-minister Stephen Tsang, zullen dankzij dit project onder andere de prijzen van de basisgoederen omlaag gebracht worden. Het project werd vandaag gelanceerd op HI&T en duurt een jaar. Het project heeft daarnaast ook als doel het bevorderen van een hogere lokale productie, meer importvervanging en export; hogere bijdrage en toegevoegde waarde van de lokale private sector aan de economie en een optimale voorziening in de behoefte aan lokaal geproduceerde basisgoederen. Wat het bovenstaande betreft, is er een commissie ingesteld onder leiding van S. Sewgobind, waarin vertegenwoordigers van HI&T, LVV, Volksgezondheid, RO en Financiën zitting hebben. Sewgobind gaf aan dat de eerste partij goederen verwacht wordt in augustus/september. Geen enkele land is uitgesloten voor import. Het gaat om tien geselecteerde basisgoederen, enkele zijn: meel, melk, kippenvlees, pindakaas en poederzeep. Wat de land- en tuinbouwartikelen betreft, gaat het onder andere om chemische bestrijdingsmiddelen, waar pesticiden er een van is. Tsang gaf verder aan, dat het beleid gericht is op de bevordering en stimulering van de lokale productie van basisgoederen en om de beschikbaarheid en betaalbaarheid daarvan te garanderen. HI&T zal de algehele coördinatie van de voorbereiding, uitvoering, distributie, voorlichting en evaluatie voor de uitvoering van het project op zich nemen. “De commissie zal namens het ministerie een openbare internationale aanbesteding houden, om de goederen op haar naam te betrekken en deze verder over te dragen aan de afnemers conform de hoeveelheden en technische specificaties van de producten”, aldus Tsang. Dit zal geschieden nadat er een contract is getekend en er een tegenwaarde in SRD gestort is bij de Centrale Bank van Suriname. De leverancier die in aanmerking komt, zal een leveringsovereenkomst tekenen en wordt rechtstreeks door de ITFC betaald. “De importeer in Suriname zal geen zorgen hebben om naar valuta te zoeken op de zwarte markt, maar hier de importwaarde in SRD voldoen volgens de bankkoers en de ITFC zorgt voor de betaling van de handelsleverancier in valuta”, aldus Tsang. Volgens hem gaat het hier om een win-winsituatie. De prijzen van de basisgoederen zullen omlaag gaan. Het aanbestedingsproces voor de aankoop van diverse basisgoederen met internationale publicatie van een algemene bekendmaking, is de general procement notice (GPN). Dit aanbestedingsproces betreft de financiering van importen van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen, medicijnen, medische verbruiksartikelen en input voor de landbouw en tuinbouw.   door Kimberley Fräser