March 30, 2019


WIE HOUDT WIE VOOR DE GEK?


March 30, 2019

De Vereniging van Padie Producenten, VPP, heeft in samenwerking met de Westland Sama Group N.V., de opkoopprijs van een baal natte padie van 79 kilo verhoogd van SRD 85 naar SRD 100 inclusief vrachtkosten. SRD 15 winst voor de rijstboeren, zou je denken, maar daar is geen sprake van, want wie de kosten berekent, kom al snel tot de conclusie dat de boeren blij zijn gemaakt met een dode mus. De Westland Sama Group valt nu onder het beheer van de Stichting Machinale Landbouw, SML, en zegt in staat te zijn alle padie op te kopen en te verwerken. Het is niet zo dat de Sama Group de padie van de boeren komt ophalen. De boeren moeten die zelf naar de verwerkingsplaats brengen. Niet alleen het huren van vrachtwagens, maar ook het betalen van arbeiders die moeten helpen met het inladen, valt onder vrachtkosten en die bedragen veel meer dan SRD 15. Er is dus nauwelijks iets veranderd in de situatie van de padieboeren die al jaren roepen om een verhoging. In Nickerie zijn er ongeveer twaalf tot veertien opkopers van padie. De Sama Group is gevestigd in Wageningen, maar daar zijn niet zoveel padieboeren. Alleen deze boeren zouden dus kunnen profiteren van het voordeel, terwijl de rest na ampele overweging toch naar hun oude opkopers zal gaan. De boeren hebben bij diverse ministers gepleit voor een padieprijs die boven de SRD 130 ligt, omdat een dergelijke prijs de boeren in staat stelt om winst te maken. Hun verzoek is niet gehonoreerd. Een orgaan waarin producenten, opkopers en boeren vertegenwoordigd zijn, is ook nog steeds niet ingesteld, terwijl de betrokken groepen zich daar al geruime tijd sterk voor maken. De boeren hebben meerdere malen hun stem laten horen door het voeren van acties. Toch blijft hun situatie ongewijzigd. De zogenaamde oplossing is een opluchting voor hen die niet kunnen rekenen of dichtbij het bedrijf gevestigd zijn. Wie houdt wie voor de gek?